"Organization and Management" Quarterly No. 5

 

For download:

 

- Electronic version of the "Organization and Management" Quarterly No. 5 (pdf) (1,6 MB)

 

CONTENTS:

1. Maria Manuela Santos NATÁRIO, Ascensão Maria Martins BRAGA, António Joaquim Pires LOURENÇO – The innovation systems and the regional perspective. Comparative analysis to NUTS II of the Iberian Peninsula

2. Marek BRZEŹIŃSKI, Agnieszka LESZCZYŃSKA – Kreatywność a dynamika organizacji

3. Francisco DINIZ –  Businesses’ local economic integration level: The case of two touristic Portuguese small and medium-sized marketowns Silves and Tavira – a sectoral approach

4. Marta CHOLEWA, Elena MIESZAJKINA – Outsourcing w szpitalach powiatowych

5. Elżbieta PAWŁOWSKA – Wpływ kapitału społecznego na realizację celów w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej – wybrane aspekty

6. Przemysław WRÓBEL – Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych

7. Jacek BENDKOWSKI – Zarządzanie procesem tworzenia i rozwoju wspólnot działań

8. Marta MACEŁKO – Fenomen sieci

9. Piotr KORDEL – Struktura hipertekstowa jako istotne narzędzie zarządzania organizacją opartą na wiedzy

10. Adam SKRZYPEK – Innowacyjność i wiedza w procesie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw

 

[Back to main page] 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kwartalnik Naukowy nr 5