"Organization and Management" Quarterly No. 6

 

For download:

 

- Electronic version of the "Organization and Management" Quarterly No. 6 (pdf) (1,6 MB)

 

CONTENTS:

1. Jan BRZÓSKA – Model biznesowy – współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem


2. Henryk DŹWIGOŁ – Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górniczego


3. Bartłomiej J. GABRYŚ – Temporalna charakterystyka rozwoju przedsiębiorczych
organizacji


4. Alina GORCZYŃSKA – Rola zasobów niematerialnych w decyzjach dotyczących
międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw

5. Patrycja HĄBEK – Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako koncepcja
firmy zorientowanej na interesariuszy

6. Anna KOCHMAŃSKA – Kreowanie i wdrażanie programów etycznych jako
wyznacznik społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

7. Monika KULIKOWSKA-PAWLAK – Dwie perspektywy władzy organizacyjnej
– instytucjonalna i procesualna

8. Paweł ŁUKASIK – Ocena rozwoju personelu z wykorzystaniem analizy
wskaźnikowej

9. Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA – Transfer wiedzy między partnerami
aliansu strategicznego

10. Przemysław ZBIEROWSKI – Źródła sukcesu organizacji – wyniki badań

 

[Back to main page] 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kwartalnik Naukowy nr 6