26 października 2018
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej dołączył do Szkoły Giełdowej.

Uprzejmie informujemy, że Wydział Organizacji i Zarządzania dołączył do programu edukacyjnego pn. „Szkoła Giełdowa”. Celem programu jest powszechna edukacja w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, realizowana przez uczelnie i szkoły wyższe w postaci kursów organizowanych we współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych.

W dniach 20-21 października 2018r. przedstawiciele Wydziału Organizacji i Zarządzania:
Prodziekan ds. Nauki dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. PŚ, dr inż. Tomasz Nawrocki, mgr inż. Anna Bartłomiejczyk uczestniczyli w spotkaniu koordynatorów i sekretarzy Szkoły Giełdowej w Warszawie.

W ramach programu Szkoły Giełdowej będą realizowane dwa kursy: „Podstawy inwestowania” (poziom podstawowy) oraz „Giełda średniozaawansowanych” (poziom średniozaawansowy). Zajęcia odbywać się będą w weekendy i będą obejmować 14 godzin wykładów prowadzonych przez wykładowców naszego Wydziału oraz praktyków i specjalistów rynku kapitałowego. Wysoki standard wykładów i materiałów, którego jakość na bieżąco nadzoruje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest dużym atutem kursu.

Absolwenci uzyskują certyfikat ukończenia kursu wydawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Już wkrótce ruszamy z pierwszymi kursami! Do udziału w kursie zachęcamy wszystkich, którzy myślą o inwestowaniu na giełdzie – teraz lub w przyszłości.

Wiadomość utworzona: 26 października 2018 23:35, autor: Mateusz Naramski
Ostatnia modyfikacja: 26 października 2018 23:46, wykonana przez: Mateusz Naramski

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania