14 listopada 2018
Konferencja pt. „WOLNOŚĆ OD … WOLNOŚĆ DO … Drogi i rozdroża pokonywania własnych słabości”
Konferencja pt. „WOLNOŚĆ OD … WOLNOŚĆ DO … Drogi i rozdroża pokonywania własnych słabości” już po raz trzeci odbędzie się na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Jest to wspólna inicjatywa trójstronnego porozumienia Miasta Zabrze, Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu dotyczącego działań z zakresu profilaktyki uzależnień. Konferencja inaugurująca współpracę odbyła się 24 listopada 2016 roku. Referaty wprowadzające wygłosili wówczas prof. PŚ dr hab. inż. Krzysztof Wodarski Dziekan WOiZ; Jan Szulik (Koordynator ds. uzależnień przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu); insp. Dariusz Wesołowski (Komendant Miejski Policji w Zabrzu); prof. PŚ dr hab. Aleksandra Kuzior (Prodziekan ds. Studenckich WOiZ). Pierwsza edycja konferencji zgromadziła ponad 200 osób, druga (23.11.2017 r.) prawie 300 osób zaproszonych gości, uczniów szkół średnich i studentów. Zainteresowanie trzecią edycją konferencji jest równie duże. Stałym elementem konferencji są tak zwane „rozmowy na kanapie” prowadzone przez redaktora TVP Przemysława Adamskiego. W 2016 roku „na kanapie” gościliśmy Zbigniewa Stryja – aktora filmowego i teatralnego oraz dyrektora artystycznego Teatru Nowego w Zabrzu, Bartłomieja Tomczaka - piłkarza ręcznego Górnika Zabrze, byłego reprezentanta Polski w piłce ręcznej oraz Andrzeja Iwana - piłkarza, byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, komentatora sportowego. W 2017 r. ”na kanapie” zasiedli: gość specjalny Ilona Felicjańska - polska modelka, II wicemiss Polonia 1993, pisarka, założycielka i prezes Fundacji „Niezapominajka” oraz dr hab. Agnieszka Wilczyńska, prof. nzw. na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, współzałożycielka Fundacji „Zimbardo Youth Center” i Kazimierz Speczyk - zabrzański propagator trzeźwości, prezes Stowarzyszenia „Żyj i Daj Żyć”, założyciel Klubu Abstynenta „Nowe Życie” i spółdzielni socjalnej „Skuteczni”. W tym roku (14.11.2018 r.) „na kanapie” gośćmi będą: Ewa Woydyłło-Osiatyńska – doktor psychologii i terapeuta uzależnień, autorka książek „Wybieram wolność, czyli rzecz o wyzwalaniu się z uzależnień”, „Zaproszenie do życia”, „Podnieś głowę”, „Buty szczęścia”, „Sekrety kobiet”, „My – rodzice dorosłych dzieci”, „W zgodzie ze sobą”, „Rak duszy. O alkoholizmie”, „Poprawka z matury” oraz Jerzy Górski – trener, organizator wydarzeń sportowych, działacz społeczny i triathlonowy, polski sportowiec, mistrz świata w podwójnym Ironmanie z 3 września 1990 r., laureat nagród Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego, członek Polskiego Związku Triathlonu, organizator wielu zawodów triathlonowych oraz biegów. Rozmowy na kanapie poprzedzi emisja filmu „Najlepszy”, w którym życiorys Jerzego Górskiego stał się inspiracją fabuły. Program konferencji przewiduje także występ artystyczny tancerzy zabrzańskiej Majowej Szkoły Tańca Marii Kucharskiej poprzedzony wykładem dotyczącym profilaktycznej funkcji tańca. Celem organizowanych konferencji jest uświadomienie młodym ludziom wielowymiarowych negatywnych konsekwencji wszelkiego rodzaju uzależnień (od alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy, leków, nowoczesnych technologii), czyli chorób, które utrudniają bądź uniemożliwiają, upośledzają prawidłowe funkcjonowanie psychiczne, fizyczne i społeczne człowieka. Równolegle do konferencji na zlecenie Miasta Zabrze zostały przeprowadzone badania przez pracowników Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania. Badania dotyczyły określenia skali zjawiska używania substancji psychoaktywnych (papierosów, alkoholu, narkotyków) przez studentów Politechniki Śląskiej i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, studiujących na zabrzańskich wydziałach. Przygotowany raport z badań umożliwił ukierunkowanie działań profilaktycznych na kształtowanie postaw kształtujących „Wolności do… aktywności twórczej, indywidualnego rozwoju osobowościowego, rozumnej samorealizacji i autokreacji. To postawa produktywna, jak wskazywał E. Fromm, której wyznacznikami są: wiedza, szacunek, troska, odpowiedzialność i miłość”. Raport z badań został zaprezentowany na konferencji w 2017 r. Konferencje „WOLNOŚĆ OD … WOLNOŚĆ DO … Drogi i rozdroża pokonywania własnych słabości” organizowane są pod honorowym patronatem Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik, Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego. Nad stroną merytoryczną konferencji czuwa komitet programowy w składzie: prof. PŚ dr hab. inż. Krzysztof Wodarski (przewodniczący) – Dziekan WOiZ; prof. PŚ dr hab. Aleksandra Kuzior (Prodziekan ds. Studenckich WOiZ); mł. insp. Marek Nowakowski (Komendant Miejski Policji w Zabrzu); Jan Szulik (Koordynator ds. uzależnień przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu); Czesława Winecka (Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej). Więcej informacji o konferencji 2018 r. w załączonej prezentacji. Autor: Paulina Kuzior
Wersję prezentacji do pobrania znajdą Państwo pod tym linkiem
 

Wiadomość utworzona: 14 listopada 2018 07:28, autor: Anna Jenda
Ostatnia modyfikacja: 14 listopada 2018 09:23, wykonana przez: Mateusz Naramski

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania