16 listopada 2018
III Konferencja „WOLNOŚĆ OD … WOLNOŚĆ DO … Drogi i rozdroża pokonywania własnych słabości”

Konferencja dotycząca profilaktyki uzależnień pt. „WOLNOŚĆ OD … WOLNOŚĆ DO … Drogi i rozdroża pokonywania własnych słabości” odbyła się na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej 14 listopada 2018 r. Zgromadziła liczne grono zaproszonych gości, studentów i uczniów zabrzańskich szkół, prawie 200 osób.  Stałym elementem konferencji są „rozmowy na kanapie” prowadzone przez redaktora TVP Przemysława Adamskiego. W tym roku „na kanapie” rozmawiali: Ewa Woydyłło-Osiatyńska – doktor psychologii i terapeuta uzależnień, autorka książek „Wybieram wolność, czyli rzecz o wyzwalaniu się z uzależnień”, „Zaproszenie do życia”, „Podnieś głowę”, „Buty szczęścia”, „Sekrety kobiet”, „My – rodzice dorosłych dzieci”, „W zgodzie ze sobą”, „Rak duszy. O alkoholizmie”, „Poprawka z matury” oraz Jerzy Górski – trener, organizator wydarzeń sportowych, działacz społeczny i triathlonowy, polski sportowiec, mistrz świata w podwójnym Ironmanie z 3 września 1990r., laureat nagród Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego, członek Polskiego Związku Triathlonu, organizator wielu zawodów triathlonowych oraz biegów.  Rozmowy na kanapie poprzedziła emisja filmu „Najlepszy”, który uzmysłowił młodym ludziom fatalne skutki uzależnień, ale pokazał także możliwości przezwyciężenia nałogu.  Inspiracją do nakręcenia filmu stał się  życiorys  Jerzego Górskiego. Wykład na temat profilaktyki uzależnień wygłosiła  również Maria Kucharska z Majowej Szkoły Tańca, która zwróciła uwagę na terapeutyczną rolę tanga.

Celem konferencji jest uświadomienie młodym ludziom wielowymiarowych negatywnych konsekwencji wszelkiego rodzaju uzależnień, które utrudniają bądź upośledzają prawidłowe funkcjonowanie psychiczne, fizyczne i społeczne człowieka. Obecni na konferencji patroni honorowi konferencji: Małgorzata Mańka-Szulik prezydent Zabrza i prof. Arkadiusz Mężyk rektor Politechniki Śląskiej podkreślili wagę i znaczenie organizowania tego typu przedsięwzięć. Dr Paweł Zając  z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Katowicach, reprezentujący Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego wyeksponował ważną rolę współpracy ze służbami policyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień. Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania prof. Krzysztof Wodarski odniósł się do głównego celu konferencji i zaanonsował projekcję filmu „Najlepszy”, który zmusza do refleksji i zastanowienia się nad swoimi wyborami.

Autor: Paulina Kuzior

 

Wiadomość utworzona: 16 listopada 2018 11:57, autor: Mateusz Naramski
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania