28 listopada 2018
Współpraca Wydziału z Zespołem Szkół w Czerwionce-Leszczynach

W dniu dzisiejszym na Naszym Wydziale zostały podpisane dwa porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

Umowa ogólna zakłada działania w zakresie szeroko pojętej działalności edukacyjnej i promocyjnej. Dzięki tym założeniom powstaną m.in. klasy objęte patronatem Instytutu Ekonomii i Informatyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w obszarze ekonomicznym i informatycznym, ze szczególnym uwzględnieniem analityki biznesowej i zarządzania projektami.

Strony będą także prowadziły działania w ramach projektu „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 1.1, działania 11.2, poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego. Współpraca obejmuje tu m.in. utworzenie klasy patronackiej dla praktycznego przygotowania uczniów do przyszłych studiów zawodowych czy też zrealizowanie w ramach projektu 4 semestralnych cykli zajęć przez pracowników Instytutu Ekonomii i Informatyki dla uczniów Szkoły.

W uroczystym podpisaniu umów uczestniczyły przedstawicielki Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach: Pani Dyrektor Natalia Kuś wraz z Panią Bożeną Usarek oraz władze Wydziału: Dziekan dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ, Prodziekan ds. Nauki i zarazem Dyrektor Instytutu Ekonomii i Informatyki dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. PŚ, Zastępca ds. Ogólnych Instytutu dr inż. Tomasz Owczarek oraz Kierownik Zakładu Ekonomii i Finansów dr hab. inż. Aneta Michalak, prof. PŚ
Liczymy na owocną współpracę i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.
 Wiadomość utworzona: 28 listopada 2018 21:14, autor: Tomasz Owczarek
Ostatnia modyfikacja: 28 listopada 2018 21:20, wykonana przez: Tomasz Owczarek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania