4 grudnia 2018
Pozytywne akredytacje amerykańskich agencji edukacyjnych dla pracy doktorskiej obronionej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

W maju 2018 roku na Wydziale Organizacji i Zarządzania obroniona została praca doktorska pani Michalene Grebski pt. A comparative analysis of the organization and management of business incubator centers in the USA and Poland prowadzona pod kierunkiem dra hab. inż. Radosława Wolniaka, prof. PŚ we współpracy z promotorem pomocniczym dr inż. Bożeną Skotnicką-Zasadzień. We wrześniu 2018 roku niniejsza praca uzyskała dwie pozytywne akredytacje w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej wystawione przez:

·         Jesef Silny § Associates, Inc. International Education Consultants, Miami,

·         World Education Services.

Dzięki tym akredytacjom stopień doktora nadany Pani Michalene Grebski na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej został uznany za równorzędny ze stopniem doktora nadawanym przez amerykańskie uniwersytety.

Pani Michalene Grebski jest amerykanką polskiego pochodzenia mieszkającą w stanie Pennsylvania w USA. Ukończyła studia pierwszego stopnia na The Pennsylvania State University (Hazleton, PA, USA) oraz studia magisterskie na Rosemont College (Rosemont, PA, USA). Obecnie pracuje na stanowisku wykładowcy w Northampton Community College (Pennsylvania, USA). Jej zainteresowania naukowe dotyczą innowacyjności i kreatywności jako narzędzi promowania edukacji i ekonomicznego rozwoju.

Uzyskane akredytacje i współpraca z Panią dr Michalene Grebski to wielki sukces Wydziału, który stwarza nowe możliwości w zakresie internacjonalizacji działalności edukacyjnej i naukowo-badawczej.

Wiadomość utworzona: 4 grudnia 2018 14:32, autor: Mateusz Naramski
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania