8 grudnia 2018
“Development of innovative training solutions in the field of functional evaluation aimed at updating of the curricula of health sciences schools”

“Development of innovative training solutions in the eld of functional evaluation aimed at updating of the curricula of health sciences schools”

Akronim: TEACH

4 grudnia grupa naukowców z trzech państw zainaugurowała oficjalnie współpracę nad nowym projektem pod nazwą „Development of innovative training solutions in the eld of functional evaluation aimed at updating of the curricula of health sciences schools”, akronim TEACH.

Uczestnicy konsorcjum projektowego reprezentujący organizacje z Polski, Hiszpanii, Niemiec spotkali się w Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej na pierwszym spotkaniu projektowym, aby wspólnie przedyskutować szczegóły dotyczące sposobu współpracy oraz harmonogram prac w ramach rozpoczynającego się projektu.

„TEACH” to przedsięwzięcie, które odpowiada na współczesne wyzwania w zakresie ochrony zdrowia, u podłoża których leży postępujące zjawisko starzejącego się społeczeństwa i związany z nim problem długotrwałych ograniczeń funkcjonalnych (fizycznych, mentalnych i społecznych) dotykający coraz większą liczbę osób, zwłaszcza osób starszych.

W wyniku realizacji projektu TEACH opracowany zostanie specjalistyczny, dedykowany współczesnym potrzebom zdrowotnym innowacyjny program szkoleniowy dla medycznych szkół wyższych uwzględniający szerokie spektrum wymagań nauczycieli zajmujących się naukami o zdrowiu z całej Europy i odniesiony do polityki zdrowotnej Unii Europejskiej w zakresie ewaluacji funkcjonalnej. W tym kontekście strategicznym rezultatem będzie wypracowanie mechanizmów poprawy wskaźników zdrowotnych społeczeństwa europejskiego, których początkiem powinno być odpowiednie nauczanie studentów zawodów medycznych.

Konsorcjum projektu tworzą obok Politechniki Śląskiej Instituto de Biomecánica de Valencia (Hiszpania), Universitat de Valencia (Hiszpania); AMSE-Assocication of Medical Schools in Europa e.V. (Niemcy).

Zespół badawczy w Politechnice Śląskiej tworzą naukowcy dwóch Wydziałów: Organizacji i Zarządzania w osobach: dr inż. Joanna Bartnicka (koordynator projektu), dr hab. Aleksandra Kuzior prof. PŚ, dr inż. Katarzyna Mleczko, mgr Agnieszka Ziętkiewicz, mgr Patrycja Kabiesz, oraz Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych w osobach: dr hab. Beata Pituła prof. PŚ, dr Jerzy Wolny, mgr Maria Flanczewska-Wolny.

 

Projekt kończy się 31 października 2020 roku.

Dane kontaktowe:

dr inż. Joanna Bartnicka

tel.: +48 504 656 789

e-mail: Joanna.Bartnicka@polsl.pl

 

Wiadomość utworzona: 8 grudnia 2018 12:53, autor: Mateusz Naramski
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania