16 stycznia 2019
Wystawa prac graficznych prof. Jana Kukuły
 
Biblioteka Wydziału Organizacji i Zarządzania zaprasza od 15.01 do 11.02.2019 roku na wystawę prac graficznych prof. Jana Kukuły. Autor pracuje w Katedrze Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Obecnie jako Kierownik Pracowni Projektowania Narzędzi i Środowiska Pracy. W latach 1995-99 pełnił funkcję Kierownika Katedry Wzornictwa Przemysłowego, w latach 2008 -2011 prodziekana Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa a w roku akademickim 2011-12 dziekana.
Na co dzień zajmuje się dydaktyką – prowadzi Pracownie Projektowania Narzędzi i Środowiska Pracy. Przez szereg lat zajmował się projektowaniem środków transportu. Współpracował z zakładami samochodowymi Jelcz i Star.
W przeciwieństwie do codziennych zespołowych zmagań z dużymi skomplikowanymi obiektami – samochodami grafika to prywatne wyprawy w świat wyobraźni, odczuć i satysfakcji.
Prezentowane prace: małe formy grafiki, ekslibrysy pochodzą niemal w całości z lat 80-tych ub. wieku. W części są swoistym komentarzem wydarzeń tamtego okresu.

Wiadomość utworzona: 16 stycznia 2019 07:47, autor: Anna Jenda
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania