14 lutego 2019
Zapraszamy do udziału w konkursie - Droniada 2019

Droniada jest konkursem dla zespołów akademickich w misjach specjalnych z wykorzystaniem dronów. W tym roku stawiamy szczególny nacisk na dwa koncepty technologiczne. Pierwszym jest opracowanie uniwersalnego modułu cargo na potrzeby rynku przesyłek kurierskich. Drugi zakłada przygotowanie struktur rozpoznawania pojazdów w ruchu (z wykorzystaniem systemów zarządzania ruchem lotniczym) zgodnie z unijną koncepcją wspólnej przestrzeni powietrznej dla załogowych i bezzałogowych statków powietrznych U-space.

Zawody są przeznaczone dla zespołów akademickich, w skład których mogą wchodzić studenci, doktoranci i pracownicy uczelni. Oznacza to, że mogą to być zarówno zespoły kół naukowych jak i zespoły projektowe, działające niezależnie od nich. Uczelnie mogą wystawiać więcej niż jedną drużynę, możliwe jest także tworzenie sojuszy międzyuczelnianych. Oto regulamin zawodów: www.5zywiolow.pl/regulamin-droniady-2019.

 

Kryteria przystąpienia do Droniady 2019

a)     Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w konkursie poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy oficjalnego sztabu organizacyjnego Droniady (droniada.sztab@gmail.com) oraz do Sławomira Kosielińskiego, prezesa zarządu Fundacji Instytut Mikromakro, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego (kosiel@mikromakro.pl).

b)     Wniesienie opłaty startowej w wysokości 850 złotych brutto (23% VAT; 691,06 zł netto) do 31 marca 2019 r. na rachunek bankowy Głównego Organizatora:

Fundacja Instytut Mikromakro, Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B, 02-797 Warszawa
NIP 9512293688; Bank PEKAO SA VIII O/Warszawa ul. Wołoska 18,
konto nr 36124011121111001027439367
tytułem: Opłata startowa Droniada. Nazwa zespołu, organizacja.

c)      Przekazanie Organizatorowi do 30 maja 2019 r. informacji ile osób z ich strony weźmie udział w Droniadzie i w jakim składzie przystąpią do poszczególnych konkurencji, zakładając, że w miejscu startu może być do 4 członków zespołu. W  roli uczestników-kibiców udział  może wziąć dowolna liczba osób.

d)     Okazanie przez operatora zespołu ubezpieczenia OC użytkownika statków powietrznych o masie (MTOM) do 25 kg w zakresie szkód na mieniu i osobie.

e)     Organizator sugeruje nadobowiązkowe wykupienie ubezpieczenia statków powietrznych od uszkodzeń – Aerocasco. Wówczas operatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za awarie sprzętu i/lub zniszczenie go podczas zawodów. Nie jest też wymagane świadectwo kwalifikacji UAVO.

f)       Wymagane jest zastosowanie sprawnego transpondera ADS-B (IN, OUT). Umożliwi on obserwację zespołu, co jest kluczowe, zarówno ze względów bezpieczeństwa jak i punktacji. Jeśli w trakcie lotu którykolwiek z dronów danego zespołu przestanie być widoczny w systemie ADS-B, zespół zostanie powiadomiony przez sędziów i niezwłocznie przerwie lot zgodnie z ustaloną wcześniej procedurą. Transponder może zostać wypożyczony zespołowi przez Głównego Organizatora.

g)     Wykazanie zgodności z PansaUTM (szczegóły zostaną przekazane uczestnikom do dwóch miesięcy przed startem Droniady) w zakresach:

·         przekazywania lokalizacji za pomocą transponderów ADS-B

·         umiejętności obsługi geofencingu (pasywnego i aktywnego)

·         obsługi rozpoczęcia i zakończenia lotu

Zgłoszenie Sztabowi oraz Organizatorowi chęci wzięcia udziału w konkursie (drogą mailową / telefoniczną) oraz uiszczenie opłaty wejściowej (patrz kryteria podpunkt b) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Droniady 2019 (https://www.5zywiolow.pl/regulamin-droniady-2019/).

PRZEBIEG ZAWODÓW

1)   Demo systemów BSP: prezentacja oraz weryfikacja sprawności kompletnych systemów BSP przygotowanych na potrzeby konkursu.
punktacja od 0 do 10 pkt. 0- maszyna nie ma zgody na start, 10- maszyna rokuje na pełne wykonanie misji
 6 czerwca 2019, czwartek od g. 9.00 do 14.00

2)   Most powietrzny – uniwersalny moduł cargo: pobranie i dostarczenie (w trakcie lotu automatycznego) trzech przesyłek o różnej wielkości za pomocą bezzałogowych systemów powietrznych. Konkurencja odbędzie się w obrębie pola o wymiarach 120 metrów x 120 metrów, co daje 1600 punktów adresowych w standardzie what3words. Równolegle swoje misje prowadzić będzie kilka drużyn.
Punktacja od 0 do 50 punktów 
7 czerwca 2019, piątek od g. 8.00 do 12.00

3)   Auto na radio – w poszukiwaniu skradzionego pojazdu: zadanie polega na odnalezieniu i śledzeniu odpowiedniego samochodu. Jednocześnie po terenie konkurencji jeżdżą trzy auta, zespół rozpoznaje poszukiwany samochód na podstawie koloru karoserii, marki oraz numerów rejestracyjnych. 
Punktacja od 0 do 40 punktów
7 czerwca 2019, piątek od g. 14.00 do 17.00

4) Podaj cegłę - zbudowanie konstrukcji z piankowych cegieł za pomocą bezzałogowych systemów powietrznych. To Mistrzostwa Operatorów Dronów. Zwycięzcę uhonorujemy nagrodą specjalną.

8 czerwca 2019, sobota

 

 

Zgłoszenia udziału w zawodach oraz wszelkie pytania prosimy składać drogą mailową (droniada.sztab@gmail.com oraz kosiel@mikromakro.pl) lub telefonicznie (tel.514828727 - Sławomir Kosieliński).  

www.5zywiolow.pl/regulamin-droniady-2019

Wiadomość utworzona: 14 lutego 2019 11:48, autor: Mateusz Naramski
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania