26 lutego 2019
Terminy składania wniosków o stypendia na rok akad. 2018/19 - semestr letni

- Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego student składa w dziekanacie p 124A  do 5. dnia miesiąca, za który stypendium ma być w wypłacone

- Wniosek o przyznanie stypendium rektora student składa w dziekanacie p 124A, 5 marca 2019 r. Wnioski złożone po tych terminach zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

- wniosek  o stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych student składa
w
Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych do 5. dnia miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacane w danym semestrze. Student obowiązany jest dołączyć do wniosku orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ.( ZARZĄDZENIE NR 71/2018 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ z dnia 16 lipca 2018 r.)

Wiadomość utworzona: 19 lutego 2019 11:42, autor: Anna Jenda
Ostatnia modyfikacja: 26 lutego 2019 12:15, wykonana przez: Anna Jenda

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania