6 marca 2019
Sukces dwóch wydziałowych czasopism naukowych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kwartalnik Organization and Management oraz Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie zostały objęte programem „Wsparcia dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Oba periodyki zostały wysoko ocenione przez zespół ekspertów za poziom internacjonalizacji, doskonalenie praktyk wydawniczych i edytorskich oraz wpływ na rozwój nauk o zarządzaniu i jakości. Dołączyły tym samym do grona prestiżowych czasopism naukowych z dwudziestopunktową punktacją za opublikowany artykuł. Otrzymały także dofinansowanie na podnoszenie jakości i zwiększanie rozpoznawalności w międzynarodowym środowisku akademickim i biznesowym. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim zespołom zaangażowanym w rozwój nagrodzonych czasopism.
 
Okladki

Wiadomość utworzona: 6 marca 2019 19:53, autor: Tomasz Owczarek
Ostatnia modyfikacja: 6 marca 2019 19:55, wykonana przez: Tomasz Owczarek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania