27 marca 2019
Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej.

 

Dziekan i Rada Wydziału Organizacji i Zarządzania

Politechniki Śląskiej

zapraszają na

publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk technicznych

w dyscyplinie inżynieria produkcji

mgr inż. Doroty Książek

która odbędzie się dnia 16.04.2019 r.  o godz. 10:00

w Sali Rady Wydziału, budynek A (I piętro)
Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu
przy ul. Roosevelta 26-28, s.121

Temat pracy doktorskiej:

“ Badanie oddziaływania rozwiniętego systemu zarządzania jakością na doskonalenie wyrobu/usługi i procesu powstawania wyrobu/usługi wśród wybranych organizacji”

 

Promotor:

 

·        dr hab. inż. Mariusz Ligarski, prof. PŚ, Politechnika Śląska

 

Promotor pomocniczy:

 

·        dr inż. Michał Molenda, Politechnika Śląska

 

Recenzenci:

·        dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. PG, Politechnika Gdańska

dr hab. inż. Andrzej Pacana, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej przy ul. Kaszubskiej 23 w Gliwicach. Streszczenie pracy łącznie z recenzjami jest dostępne na stronie Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej: www.woiz.polsl.pl

Wiadomość utworzona: 27 marca 2019 12:24, autor: Anna Jenda

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania