29 marca 2019
Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej.

          

 

Dziekan i Rada Wydziału Organizacji i Zarządzania

Politechniki Śląskiej

zapraszają na

publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk technicznych

w dyscyplinie inżynieria produkcji

mgr inż. Beaty Szczerba

która odbędzie się dnia 16.04.2019 r. o godz. 13:00

w Sali Rady Wydziału, budynek A (I piętro)
Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu
przy ul. Roosevelta 26-28, s.121

Temat pracy doktorskiej:

„Doskonalenie systemu zarządzania reklamacjami w branży motoryzacyjnej na przykładzie sektora dostawców”

Promotor:

·        prof. dr hab. inż.  Barbara Białecka, GIG

 

Promotor pomocniczy:

·        dr inż. Joanna Bartnicka, Politechnika Śląska

 

Recenzenci:

·        dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

·        dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. PCz, Politechnika Częstochowska

 

 

 

 

 

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej przy      ul. Kaszubskiej 23 w Gliwicach. Streszczenie pracy łącznie z recenzjami jest dostępne na stronie Wydziału Organizacji   i Zarządzania Politechniki Śląskiej: www.woiz.polsl.pl

 

 

 

 

 

 

Wiadomość utworzona: 29 marca 2019 11:14, autor: Anna Jenda

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania