30 kwietnia 2019
Oferta pracy w Sądzie Rejonowym w Gliwicach w charakterze stażysty (umowa w celu zastępstwa)
Nabór Kandydatów prowadzony jest w formie  konkursu ogłoszonego w dniu 26.04.2019r.  O.Kdr-110-54/19 na stronie internetowej www.gliwice.sr.gov.pl (zakładka oferty pracy). W razie ewentualnych pytań, osobą do kontaktu jest Pani Katarzyna Janoszka, Kierownik Oddziału Kadr  tut. Sądu tel. 32 33-87-776,  mail kadry@gliwice.sr.gov.pl.
W załączeniu dołączam treść ogłoszenia dot. konkursu O.kdr-110-54/19
Każdorazowo o kwalifikacji kandydatów będzie decydowała komisja. 
 
Korzyści płynące  z zatrudnienia w Sądzie Rejonowym w Gliwicach to:
- możliwość rozwoju zawodowego,
- możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych,
- trzynasta pensja  zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- dofinansowanie do  zakupu okularów, 
- ubezpieczenie grupowe,​
- perspektywa zatrudnienia  na stanowisko urzędnika na podstawie umowy o pracę w  wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony. ​

Komunikat zawiera załącznikiO.Kdr-110-54-19 ogłoszenie konkursu czas określony.pdf

Wiadomość utworzona: 30 kwietnia 2019 08:24, autor: Anna Jenda

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania