28 maja 2019
INTELIGENTNE MIASTA

Debata na forum sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności
i Nowoczesnych Technologii z udziałem przedstawicieli Politechniki Śląskiej

15 maja 2019 r. w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej miała miejsce konferencja poświęcona rozwojowi inteligentnych miast w Polsce i na świecie. Debata odbyła się na forum sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii z udziałem przedstawicieli zespołu naukowców i badaczy z Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Łódzkiej (JM Rektor Politechniki Łódzkiej – prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak) oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku (prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski). Honorowymi gośćmi konferencji byli Martin Mellor – Prezes Ericsson Polska oraz Michał Olszewski – Wiceprezydent m. st. Warszawy. Obradom przewodniczyli poseł Paweł Pudłowski przewodniczący Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności
i Nowoczesnych Technologii oraz poseł Piotr Cieśliński przewodniczący sejmowej Podkomisji Stałej ds. Polityki Rozwoju Inteligentnych Miast i Elektromobilności.

Głównym celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu projektowania i funkcjonowania inteligentnych miast w Polsce i na świecie z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii oraz kompetencji społecznych, ekologicznych i ekonomicznych. Wiceprezydent
m. st. Warszawy Michał Olszewski inaugurujący cykl wystąpień przedstawił kluczowe kierunki rozwoju stolicy. Odniósł się także do determinant rozwoju inteligentnych miast przedstawiając liczne praktyczne przykłady poparte długoletnim doświadczeniem samorządowym. Prezes Ericsson Polska Martin Mellor wraz z JM Rektorem Politechniki Łódzkiej prof. dr. hab. inż. Sławomirem Wiakiem odniósł się skutecznej koncepcji kreowania inteligentnych miast we współpracy miasto-biznes-nauka na przykładzie Łodzi.

Przedstawiciele środowiska akademickiego prezentowali wystąpienia skupione wokół holistycznego podejścia do zarządzania inteligentnym miastem uwzględniającego zarówno aspekty technologiczne
i infrastrukturalne, jak i społeczno-ekologiczno-ekonomiczne, w sposób istotny wpływające na jakość życia w mieście (prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak; dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ; dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. PŚ; i dr hab. inż. Radosław Wolniak, prof. PŚ; dr hab. inż. Marzena Kramarz, prof. PŚ). W tym nurcie znalazły się wystąpienia poświęcone wykorzystaniu internetu rzeczy (prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski) oraz nowoczesnych technologii w zarządzaniu eksploatacją sieciowych systemów technicznych (dr hab. inż. Ryszard Wyczółkowski, prof. PŚ; dr hab. inż. Andrzej Loska, prof. PŚ). Poruszano także kwestie zrównoważenia zarządzania inteligentnym miastem oraz zapobiegania wykluczeniom społecznym obejmującym przede wszystkim osoby niepełnosprawne
i starsze (dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ; dr hab. Grażyna Osika, prof. PŚ; dr Barbara Rożałowska; dr Agata Hilarowicz).

Obrady zakończono dyskusją i zobowiązaniem do dalszej współpracy naukowo-badawczej w obszarze holistycznego zarządzania inteligentnymi miastami.

dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. PŚ

Inteligentne miasta.

Debata na forum sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
z udziałem przedstawicieli Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

 

Marta Marchlewska/ Kancelaria Sejmu

Marta Marchlewska/ Kancelaria Sejmu

Marta Marchlewska/ Kancelaria Sejmu

 

 

Wiadomość utworzona: 28 maja 2019 13:08, autor: Mateusz Naramski
Ostatnia modyfikacja: 28 maja 2019 13:09, wykonana przez: Mateusz Naramski
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania