25 listopada 2019
Ścieżka kariery zawodowej dla młodego odkrywcy

W dniu 16 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu pt.: ”Ścieżka kariery zawodowej dla młodego odkrywcy”, połączone z wystawą prac graficznych dzieci biorących udział w projekcie. W trakcie spotkania przyznano nagrody za najlepsze prace graficzne, tj. plakaty pod wspólnym tytułem „Mój zawód w przyszłości” oraz wręczono certyfikaty uczestnictwa w projekcie. Prace graficzne dzieci wykonały w ramach zajęć projektowych „Grafika komputerowa”. Zajęcia te odbywały się na Wydziale Organizacji i Zarządzanie Politechniki Śląskiej i prowadzone były przez jego pracowników.

Projekt (nr L3/99O/FSD18/OL24) jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym i realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z NCBiR (nr umowy: UDA-POWR 13/990/FSD18/0124).

Wystawa dostępna jest w bibliotece Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu (budynek B).

Wiadomość utworzona: 25 listopada 2019 10:58, autor: Mateusz Naramski
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania