3 grudnia 2019
Tytuł Doktora Honoris Causa dla prof. Henryka Dźwigoła

Z dumą informujemy, że decyzją Rady Naukowej Kijowskiego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury (Protokół # 20 z 31 maja 2019 r.)  przyznano pracownikowi naszego Wydziału – Panu Profesorowi Henrykowi Dźwigołowi tytuł Doktora Honoris Causa Kijowskiego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury. Uroczyste posiedzenie Rady Akademickiej uczelni odbyło się w dniu 29 listopada 2019 r. o godzinie 12.00  w Kijowie, Ukraina.

Doktor honoris causa Kyiv National University of Construction and Architecture (Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury - KNUBA) został przyznany Panu Profesorowi za znaczny osobisty wkład naukowy i organizacyjny w rozwój KNUBA w zakresie integracji z europejskim środowiskiem naukowym i edukacyjnym, za rozwój współpracy KNUBA z Politechniką Śląską przy realizacji wspólnych projektów badawczych i edukacyjnych, a mianowicie: programów dualnych, organizacji polsko-ukraińskiego projektu „Technologie poznawcze”; prowadzenie prac eksperckich w dziedzinie badań ekonomicznych; wspólne publikacje; promowanie organizacji publikacji dla ukraińskich naukowców w publikacjach zawartych w naukowych i metrycznych bazach danych Scopus i Web of Science; ułatwianie bliskich i przyjaznych kontaktów między naukowcami i nauczycielami w KNUBA i w  Politechnice Śląskiej.

Gratulujemy Panie Profesorze!!!

Wiadomość utworzona: 3 grudnia 2019 12:19, autor: Mateusz Naramski
Ostatnia modyfikacja: 3 grudnia 2019 14:07, wykonana przez: Mateusz Naramski

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania