3 grudnia 2019
Płatne staże krajowe i zagraniczne

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym”. W ramach III modułu projektu oferowane są płatne staże skierowane do studentów ostatnich 4 semestrów studiów I oraz II stopnia studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych kierunków:

• Mechanika i Budowa Maszyn (IŚiE)

• Inżynieria Bezpieczeństwa (IŚiE)

• Biotechnologia (IŚiE)

• Energetyka (IŚiE)

• Inżynieria środowiska (IŚiE)

• Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (WOiZ, IM)

• Socjologia (WOiZ)

• Elektronika i telekomunikacja (AEI)

• Teleinformatyka (AEI)

• Automatyka i robotyka (AEI)

• Górnictwo i geologia (GIBiAP)

• Inżynieria Biomedyczna (IB)

• Inżynieria Produkcji (IM)

• Inżynieria Materiałowa (IM)

• oraz Transport (TiIL)

Projekt zakłada realizację staży krajowych w wymiarze 320h do zrealizowania w 12 tygodni lub 120h do zrealizowania w 6 tygodni w terminie wspólnie uzgodnionym pomiędzy stażystą i Pracodawcą oraz staże zagraniczne w wymiarze 120h do zrealizowania w 6 tygodni w okresie wakacyjnym.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej. Biuro ma swoją siedzibę w Gliwicach (ul Konarskiego 20B, p.105), Zabrzu (ul. Roosevelta 40, pokój 007) oraz Katowicach (ul. Krasińskiego 8, p. 053).

Wiadomość utworzona: 3 grudnia 2019 16:40, autor: Mateusz Naramski

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania