23 stycznia 2020
Współpraca z Fiat Auto Poland
W dniu 15.01.2020 władze Politechniki Śląskiej podsumowały miniony rok współpracy z Fiat Auto Poland. Wspólne prace w obszarze innowacji procesowych, włączanie pracowników PŚ i studentów w bieżące problemy techniczne, to zarówno źródło inspiracji badawczych i rozwojowych, jak też poligon dla doskonalenia praktycznych umiejętności. We współpracy tej uczestniczy także Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, na którym realizowany jest projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich - studia dualne na kierunku  Logistyka II stopnia. Kształcenie na studiach dualnych odbywa sie naprzemiennie w formie zajęć dydaktycznych na uczelni oraz zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców z branży TSL lub w przedsiebiorstwach produkcyjnych. Staże w ramach tego projektu odbywają się m.in. w FCA Poland  w Tychach. Podczas spotkania podsumowującego miniony rok współpracy dwoje studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania - Alicja Pacura i Szymon Bielawski - odbywających dziewięciomiesięczny staż w  FCA Poland w Tychach, zaprezentowało przygotowywany przez siebie projekt pt."Optymalizacja  przepływów logistycznych". Projekt powstaje przy wykorzystaniu oprogramowania do przeprowadzania symulacji komputerowych - FlexSim.

Autorzy:
Alicja Pacura
Szymon Bielawski

Fot. Ireneusz Kaźmierczak
 

Wiadomość utworzona: 23 stycznia 2020 11:05, autor: Mateusz Naramski

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania