28 stycznia 2020
Dr inż. Joanna Bartnicka, Prodziekan ds. Infrastruktury i Rozwoju członkiem Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Pani Dr inż. Joanna Bartnicka, na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami, otrzymała z rąk Pani Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej–Jedynak akt powołania do Rady Dostępności.  Do najważniejszych zadań Rady należą:

  • opiniowanie i doradztwo w procesie tworzenia aktów prawnych, w tym w szczególności Ustawy o dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami,

  • przegląd obowiązujących przepisów prawa i rekomendowanie zmian wynikających z potrzeb w zakresie dostępności,

  • wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie dostępności,

  • przygotowywanie ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji działań zaplanowanych w Programie Dostępność Plus.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/rada-dostepnosci/


Wiadomość utworzona: 28 stycznia 2020 22:35, autor: Mateusz Naramski
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania