31 stycznia 2020
8. Konkurs na najlepszą pracę doktorską w ramach konsorcjum Progres󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡 3

uprzejmie informuję, że w ramach działań Konsorcjum Progres 3, w którego pracach bierze udział Politechnika Śląska, jest organizowany kolejny -  8. Konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w uczelniach członkowskich Konsorcjum. W obecnej edycji Konkursu mogą brać udział prace doktorskie obronione w roku kalendarzowym 2019, tj. od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach można zgłaszać prace obronione w grudniu 2018 r.).

 

Każda z uczelni Konsorcjum Progres 3 może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace w każdej z wymienionych poniżej kategorii tematycznych:

1. Ekonomia, finanse i zarządzanie 
(Economics, Finance and Management),

2. Surowce, energetyka i ochrona Środowiska 
(Raw Materials, Energy and the Environment),

3. Zdrowie i zastosowania w służbie zdrowia 
(Health and Applications in Healthcare),

4. Technologie informacyjne i Inżynieria Elektryczna 
(Information Technology and Electrical Engineering),

5. Konkurencyjność przemysłu maszynowego, badania materiałowe 
(Competitive Engineering and Materials Research).

Wybrane prace ze wszystkich uczelni będą oceniane przez Komisję ustanowioną w ramach Konsorcjum Progres 3, pod przewodnictwem VŠB Ostrava.

 

Osoby zainteresowane powinny przesłać do dnia 10.02.2020 r. (włącznie) zgłoszenie do wymienionego Konkursu, w formie elektronicznej na adres RN3-DWZ@polsl.pl oraz w formie drukowanej do Działu Współpracy z Zagranicą.

Lista wymaganych dokumentów:

 

1) Zgłoszenie (w języku angielskim)

 

Ponadto w mailu ze zgłoszeniem prosimy o podanie następujących informacji:

 

· Imię i Nazwisko autora.

· Data obrony i nazwa Wydziału Politechniki Śląskiej, na którym miała miejsce obrona.

· Tytuł pracy.

· Język w którym napisana jest praca.

· Tematyka pracy zgodnie z pięcioma grupami tematycznymi wyszczególnionymi powyżej.

· Informacja, czy praca została wyróżniona przez RW.

 

2) Autoreferat w języku angielskim (wersja drukowana i elektroniczna) – min. 15 stron, zawierający następujące elementy (wg zaleceń organizatorów Konkursu):

 

• strona tytułowa – nazwa uczelni i wydziału, tytuł dokumentu („The summary of the dissertation”), imię i nazwisko autora, tytuł pracy, nazwa studiów doktoranckich i obszaru tematycznego, rok obrony);

• przypisy (maksymalnie 1 strona);

• spis treści;

• wprowadzenie, stan wiedzy w dziedzinie pracy;

• cel pracy i wybrana metodologia;

• streszczenie zawartości pracy;

• rezultaty pracy i ich znaczenie dla dziedziny pracy;

• wnioski i zalecenia wynikające z pracy;

• bibliografia.

 

4) Praca doktorska:

- wersja elektroniczna w formacie .pdf lub .docx

- wersja drukowana – wystarczy bindowana

 

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt z Działem Współpracy z Zagranicą: tel. (32) 237 1944, e-mail: RN3-BWZ@polsl.pl .

 

Link do strony: https://www.polsl.pl/Jednostki/RN3-BWZ/Lists/Aktualnosci_RN3-BWZ/PokazWiadomosc.aspx?WebPartTitle=ListaWiadomosci&Page=1&WebPartTitle2=Wiadomosc&Filter1Field2=Identyfikator&Filter1Value2=128

 

Oraz: http://progres3.vsb.cz/en/news/

 

Organizatorem konkursu jest VŠB Technical University of Ostrava

 

 Autor: Aleksandra Kuzior

Wiadomość utworzona: 31 stycznia 2020 13:35, autor: Mateusz Naramski
Ostatnia modyfikacja: 31 stycznia 2020 13:42, wykonana przez: Mateusz Naramski
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania