19 lutego 2020
Konkurs "Index Investment Challenge 2020"- nowy projekt Fundacji GPW

We współpracy ze studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uruchomiliśmy Projekt Index Investment Challenge. Jest to internetowa gra giełdowa adresowana wyłącznie do studentów. Pula nagród w konkursie to 29 tys. PLN.

 

Konkurs kierowany jest do wszystkich zainteresowanych, niezależnie od rodzaju uczelni oraz kierunku studiów.

 

Celem projektu Index Investment Challenge 2020”, zwanego dalej „Konkursem”, jest edukacja w zakresie notowanych instrumentów giełdowych, promowanie polskiego rynku kapitałowego oraz aktywnego sposobu lokowania środków.

 

Terminarz konkursu:

22 stycznia – 1 marca 2020 r. - rejestracja Uczestników do udziału w Konkursie,

17 lutego - 28 lutego - gra testowa,

2 marca 2020 r. o godzinie 9:00 - start Gry,

30 kwietnia 2020 o godzinie 17:05 - zakończenie Gry

15 maja 2020 r. - Gala Finałowa Konkursu

 

Nagrody i wyróżnienia:

Nagrodzonych zostanie pierwszych 10 Uczestników, którzy uzyskają najwyższe wartości portfela inwestycyjnego w momencie zamknięcia Gry oraz 4 Uczestników, którzy w interwałach 14 dniowych uzyskają najlepsze wyniki.

1 miejsce:   7 000 PLN + staż u Partnera Technologicznego (wynagrodzenie określone zostanie w stosownej umowie zawartej pomiędzy laureatem a Partnerem Technologicznym),

2 miejsce:   4500 PLN + staż u Partnera Technologicznego (wynagrodzenie określone zostanie w stosownej umowie zawartej pomiędzy laureatem a Partnerem Technologicznym),

3 miejsce:   3 000 PLN + staż u Partnera Technologicznego (wynagrodzenie określone zostanie w stosownej umowie zawartej pomiędzy laureatem a Partnerem Technologicznym),

4 miejsce: 1 500 PLN,

5 miejsce: 1 100 PLN,

miejsca 6-10: po  500 PLN

oraz nagrodzonych zostanie 4 Uczestników, którzy uzyskają najwyższe wartości portfela inwestycyjnego na koniec każdej 2 - tygodniowej rozgrywki (po 600 PLN) :

Nagrodzone zostanie również koło naukowe, którego członkowie osiągną najwyższą zagregowaną stopę zwrotu.

Członkowie nagrodzonego koła otrzymają po 5 voucherów na kurs Szkoły Giełdowej "Podstawy inwestowania na giełdzie" (szkolenie zorganizowane w jednym z ośrodków akademickich współpracujących z Fundacją GPW), przy czym muszą być co najmniej trzy osoby zapisane do koła żeby pojawiło się ono w rankingu.

Laureatom pierwszych trzech miejsc dodatkowo mogą zostać przyznane nagrody niepieniężne przekazane przez Partnerów Konkursu, w tym kursy przygotowawcze do egzaminu CFA realizowane przez CFA Polska, pod warunkiem, że takie kursy zostaną zrealizowane do dnia 31.12.2020 r.

Zapraszamy serdecznie do udziału w Konkursie!!!

Wiadomość utworzona: 19 lutego 2020 13:14, autor: Mateusz Naramski
Ostatnia modyfikacja: 19 lutego 2020 13:18, wykonana przez: Mateusz Naramski
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania