19 lutego 2020
Spotkanie dziekanów Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz Wydziału Architektury
 W dniu 11 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Jana Kaźmierczaka z Dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej dr. hab. inż. arch. Klaudiuszem Fross, prof. PŚ. Celem spotkania Panów Dziekanów była dyskusja w sprawie nawiązania współpracy w zakresie projektowania i funkcjonowania inteligentnych miast w Polsce i na świecie, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii oraz kompetencji społecznych, ekologicznych, ekonomicznych i architektonicznych, które w sposób istotny wpływają na jakość życia w mieście. O wszelkich inicjatywach związanych z tematyką smart cities będziemy informować Państwa na bieżąco.
 

Wiadomość utworzona: 19 lutego 2020 15:56, autor: Mateusz Naramski
Ostatnia modyfikacja: 19 lutego 2020 15:59, wykonana przez: Mateusz Naramski

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania