26 lutego 2020
WOiZ Zgłoszone Inicjatywy

Szanowni Państwo,

W związku z uruchomieniem na Politechnice Śląskiej programu konsultacyjnego „Uczelnia bliska każdemu” do skrzynki dotyczącej Wydziału Organizacji i Zarządzania zaczęły wpływać Państwa opinie i sugestie mające na celu poprawę:

- organizacji pracy Uczelni;

- spraw związanych z udoskonaleniem funkcjonowania Uczelni;

- spraw pracowniczych;

- studiów i kształcenia;

- projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”;

- programów projakościowych i innych projektów;

- infrastruktury;

- otoczenia społeczno-gospodarczego;

- współpracy międzynarodowej;

- projektów, np. zasad funkcjonowania i rozliczania.

Ze względu na to, że zgłoszenia zostały złożone anonimowo, nie mam możliwości udzielenia odpowiedzi bezpośrednio osobom zainteresowanym.
Dlatego też odpowiedzi takich udzielam na łamach strony internetowej naszego Wydziału:

1.      1.WINDY – kontrolki UDT – np. w budynku B przedawnienie – 2019 rok badanie
·        Kontrolki UDT nie są przedawnione. Kontrolki wskazują datę ważności badania dźwigu do końca lutego 2020.
·        Ostatnie badanie dźwigów było przeprowadzone 28.02.2019r przez UDT Gliwice. Protokoły znajdują się w Księgach Rewizji Dźwigów. Zaznaczam, że bez pozytywnego wyniku badania Urzędu Dozoru Technicznego dźwig nie może być dopuszczony do eksploatacji.
·        Data kontrolnego badania dźwigów była ustalona na dzień 19.02.2020r. i została przeprowadzona zgodnie z planem – kolejna data badania kontrolnego dźwigu powinna zostać przeprowadzona do dnia 28.02.2021r.

2.     2.GAŚNICE ,HYDRANTY
w przypadku za niskiego ciśnienia np. zalecane min 1,5 bar zastosować redukcję z Ø 80 na Ø 50 mm. w instalacji
·        Sprzęt przeciwpożarowy w obiektach jest corocznie sprawdzany przez wyspecjalizowaną firmę. W tym roku kontrola gaśnic, hydrantów oraz innych urządzeń przeciwpożarowych miała miejsce w listopadzie 2019 r. (dokładnie 12,14 oraz 18 listopada).
·        Protokoły potwierdzają sprawność sprzętu gaśniczego, hydrantów oraz innych urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
·        Protokoły z przeglądu technicznego sprzętu gaśniczego – 353 bud A,355 bud.B,357 bud.C,358 bud.D,359 bud. F
·        Protokół badania wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych – 354 bud.A,440 bud.B,355 bud.C,357 bud. D,

3.     3.BUDYNEK C – toalety – instalacja elektryczna (gniazdka elektryczne, przewody) zlokalizowane zbyt blisko źródła wody (min. odległość 60 cm – Norma SEP)
·        Normy nie definiują odległości gniazd wtykowych oraz stopnia ochrony IP od umywalek, nie jest w nich wskazana odległość 60 cm. Jedynie część 7 normy definiuje odległości gniazdek elektrycznych od źródła wody w łazienkach, pomieszczeniach z wanną brodzikiem ,basenem itp. I tak, przykładowo, w łazience można montować gniazdko 230v poza strefą 2 (60cm od krawędzi wanny, brodzika itp.) z zachowaniem stopnia ochrony min ip44 . W toaletach umiejscowionych w obiektach Wydziału, Wydział nie posiada wanien, brodzików czy pryszniców, jednocześnie gniazda wtykowe oraz instalacje elektryczne są w bezpiecznych odległościach od źródeł wody z zachowaniem stopnia ochrony min ip44. w/w odległości nigdy podczas przeglądu obiektów nie zostały zakwestionowane przez inspektorów dokonujących przeglądów obiektów.

4.     4.BUDYNKI C, B, A,F – brak naklejek na drzwiczkach rozdzielnic elektrycznych
·        Trwała wymiana naklejek zniszczonych na nowe – naklejki na drzwiczkach rozdzielnic są uzupełnione oraz drzwiczki są właściwie oznakowane.

5.     5.BUDYNEK A – wgniecione drzwiczki rozdzielnicy na jednym z pięter (w przypadku styku z częścią przewodzącą w rozdzielnicy możliwe jest porażenie elektryczne – drzwiczki metalowe)
·        Lekkie wgniecenie powstałe wskutek uderzenia nie powodowało zagrożenia porażenia prądem elektrycznym, ponieważ nie jest możliwy bezpośredni kontakt drzwiczek rozdzielnicy ze źródłem prądu ze względu na to, że w rozdzielnicy jest dodatkowe zabezpieczenie.

6.     6.RACOWNICY TECHNICZNI – praca z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej (rękawic, okulary, ochronniki słuchu, obuwie, etc.) odpowiednio dobrane do danego rodzaju czynności oraz charakterystyki osoby
·        Pracownicy techniczni są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. Są także przeszkoleni w zakresie BHP.

7.     7.SZCZELNOŚĆ INSTALACJI GAZOWEJ – do weryfikacji, pomiaru – odcięcie na zaworach głównych
·        Instalacja gazowa podlega corocznemu przeglądowi pod kątem szczelności. W Zabrzu instalacja gazowa występuję tylko w budynku F. Roczna kontrola instalacji gazowej została przeprowadzona 04.11.2019 r., stwierdzono szczelność oraz poprawność działania instalacji gazowej co potwierdza protokół znajdujący się w dokumentacji budynku.

8.     8.UDYNEK F
Płytki na schodach na zewnątrz budynku w przypadku wystąpienia temperatury ujemnej (poniżej 0°C) stwarzają zagrożenie w wyniku poślizgnięcia na wskutek oblodzenia – propozycja: zastosowanie gumowych nakładek
·        bezpieczeństwo oraz niezaleganie śniegu czy lodu na schodach dba pracownik budynku F. Wydział stosuje także samoprzylepne specjalne paski antypoślizgowe, które doskonale spełniają swoją funkcje.

9.     9.Brak zadaszenia nad wejściem do budynku F (analogia budynku D – jest zadaszenie) – możliwe oderwanie się lodu od rynien i spadek na osoby znajdujące się poniżej
·        budynek F nigdy nie był wyposażony w daszek nad wejściem, nigdy tez nie wystąpiło takie zalecenie podczas corocznego lub pięcioletniego przeglądu obiektu przez inspektorów nadzoru Politechniki Śląskiej. Wyposażenie budynku F w ww. daszek, pomimo braku wyraźnych zaleceń poinspekcyjnych, zostanie zrealizowane pod warunkiem posiadaniu przez Wydział wolnych środków finansowych.

10.  10.BUDYNEK B:
podczas ćwiczeń przeciwpożarowych (ewakuacji) zweryfikować otwieranie się drzwi ewakuacyjnych ( w przypadku zastosowania elektrozaczepu przy zaniku napięcia drzwi pozostaną zamknięte w przeciwieństwie do elektromagnesu. Brak dodatkowego przycisku zwalniającego elektrozaczep przy drzwiach przeciwpożarowych.)
Gaśnice przeznaczone do gaszenia grup pożarów do których są przeznaczone (czyli odpowiednio – symbole od A do D)- zlokalizowane w odległości do 30 m- w zasięgu ręki tj. do 1,0 m w miejscach widocznych.
·        Po wzbudzeniu alarmu z ROP (Ręczny ostrzegacz pożarowy) drzwi ewakuacyjne samoczynnie się otwierają umożliwiając ucieczkę z zagrożonego rejonu.
·        Drzwi nie posiadają dodatkowego przycisku zwalniającego drzwi ponieważ posiadają zamek zwalniający na klucz. Poza tym przy zaniku napięcia drzwi można swobodnie otworzyć ręcznie.
·        Kontrola Państwowej Straży Pożarnej protokół MZ.5580.145.2013 WS nie wykazała nieprawidłowości w działaniu drzwi ewakuacyjnych.

11.  11.UWAGI: Budynek B i C – gaśnice zlokalizowane za roślinami w doniczkach, gaśnice proszkowe w ilości niewystarczających (warunek 30 m).
·        Odsłonięto 3 gaśnice które były przysłonięte roślinami w doniczkach ·        W budynkach gaśnice są w wystarczających ilościach spełniając warunki odległości 30m.

12.  12.Pracownicy techniczni wykonują pracę przy użyciu elektronarzędzi winni wykonywać ją w pomieszczeniach wentylowanych (wentylacja grawitacyjna, wyciągi mechaniczne np. wentylatory, uchylone i/lub okna) i wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (m.in. ochronniki słuchu).
·        Pracownicy techniczni są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. Są przeszkoleni w zakresie BHP. Nie wykonują ponadto prac, które mogłyby ich narazić na utratę zdrowia oraz prac niezgodnych z ich zakresem obowiązków.

13.  13.Sprzątaczka budynku B – drabina bez atestu.
·        Porządkowe korzystają z drabin aluminiowych zakupionych w wyspecjalizowanych sklepach typu. Leroy Merlin. Drabiny wykonane są zgodnie z wymaganiami normy europejskiej EN 131.

14.  14.Propozycja – wygrodzenie obszaru zlokalizowania drewnianej skrzyni w budynku A taśmą ostrzegawczą + tabliczką ostrzegawczą.
·        Dziękujemy za uwagę – propozycja została przyjęta i zastosowana.

15.  15.Drewniane schody w budynku F stwarzają zagrożenie pożarowe. W przypadku wystąpienia  pożaru w tym miejscu droga ewakuacyjna osób weń znajdujących się zostanie odcięta (Propozycja – powłoka lakiernicza wykonana z farb/lakierów /impregnatów podwyższających ognioodporność/ognioochronność np. z E15 do E30 konstrukcji w/w schodów).
·        Po remoncie obiektu inspektor nadzoru nie wnosił o dodatkowe zabezpieczenie schodów impregnatami o podwyższonej ognioodporności.

16.  16.Czytelnia, Punkt Ksero - kable/przewody zlokalizowane docelowo w poprzek ciągów komunikacyjnych – propozycja: zmiana trasy w/w kabli/przewodów lub przykrycie np. dywanikiem o wym. 40x60 (cm) itp.
·        Czytelnia na naszym Wydziale znajduje się w bibliotece Wydziałowej, nie występuje tam sytuacja, żeby kable oraz przewody położone były na ziemi czy w ciągach komunikacyjnych.
·        Punkt Ksero jest pomieszczeniem wynajętym przez firmę Soller, studenci/klienci maja kontakt z obsługą przy ladzie.

17.  17.Sale wykładowe - w salach wykładowych, w których prowadzący używają mikrofonów opartych na technologii kablowej/przewodowej – proponuję zamontować wysięg na scenie/suficie np. ramię z przegubem /albo lub prowadnice z mechanizmem (analogia do prowadnicy drzwi szaf typu Komandor bądź karnisza). Zniweluje to ryzyko potknięcia/upadku osób weń przebywających.
·        Na naszym Wydziale nie używamy oraz nie używaliśmy mikrofonów w technologii kablowej/przewodowej. Wydział posiada sale wyposażone w system nagłośnieniowy (Sala 215 bud A, Sala D10a bud D, oraz sala C3 bud C) .W salach było i jest sosowane rozwiązanie mikrofonów w technologii bezprzewodowej. W przenośnym systemie nagłośnieniowym również jest zastosowany system bezprzewodowy.

18.  18.Toalety Budynek A - propozycja zamontowania ogranicznika lub demontaż klamki w skrzydle okna zlokalizowanego przy kabinie – zniweluje to ryzyko uderzenia się osób zeń wychodzących.
·        Nie ma zasadności demontażu klamek z okien. Kontrole Sanepidu nigdy nie zakwestionowały odległości skrzydła okna od kabiny toalet.

19.  19.Propozycja relokacji pracownika z pokoju B116 do pokoju CO5 (brak możliwości ewakuacji w przypadku ćwiczeń przeciwpożarowych (zakaz korzystania z windy w budynku B, brak środków technicznych umożliwiających ewakuację z budynku B przy wykorzystaniu klatek schodowych – uwzględnienie najkrótszej drogi przy ewakuacji), weryfikacja czy dźwig dla osób niepełnosprawnych działa przy wyłączeniu zasilania podstawowego (głównego)
·        sprawa zostanie przekazana do weryfikacji Społecznemu Inspektorowi Pracy.

Pragnę w tym miejscu gorąco podziękować osobom, które zgłosiły powyższe uwagi, zarówno za troskę o dobro naszej Wydziałowej społeczności, jak i za precyzję i dociekliwość. Ponieważ troska taka występuje także po stronie władz dziekańskich, serdecznie zapraszam do bezpośredniego kontaktu i dalszej współpracy dla dobra naszej Wydziałowej społeczności.

Z poważaniem
Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak
Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania
Politechniki Śląskiej

Wiadomość utworzona: 26 lutego 2020 12:12, autor: Mateusz Naramski

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania