29 lutego 2020
Ogólnopolski Tydzień Kariery na Wydziale Organizacji i Zarządzania

W dniu 27 lutego 2019 roku o godzinie 10.00 w Sali Rady Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej miało miejsce podsumowanie działań Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK) w Zabrzu oraz uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów z zakresu zawodoznawstwa. W ramach OTK dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli oraz młodzież szkół ponadpodstawowych wzięła udział w konkursach plastycznych, literackich, fotograficznych i multimedialnych.

Wśród przybyłych gości w imieniu Pani Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzaty Mańka-Szulik, obecna była Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze Pani Katarzyna Dziuba. Uroczystość zaszczycili swą obecnością m.in. przedstawiciele Wydziału Oświaty, Powiatowego Urzędu Pracy, Cechu Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu Dyrektorzy Szkół i placówek oświatowych, rodzice uczniów, sponsorzy nagród ufundowanych dla laureatów konkursów.

Podczas uroczystości, którą prowadził Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, pomysłodawcy OTK, Pan Andrzej Kasperek, głos zabrał Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej Pan prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak, Pani Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. Aleksandra Kuzior prof. PŚ, Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze Pani Katarzyna Dziuba oraz Koordynator OTK Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu Pani Grażyna Kasperek. Po zakończeniu uroczystości, uczestnicy zwiedzili budynki Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz bazę dydaktyczną uczelni. W laboratoriach autoprezentacji, kreatywnego myślenia, analityki biznesowej i rzeczywistości wirtualnej mogli wziąć udział w krótkich warsztatach przygotowanych przez pracowników naukowych Wydziału Organizacji i Zarządzania.

Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) odbywający się w tym roku pod hasłem:  „Pasja, Profesje, Powołanie …”, to coroczne działanie Stowarzyszenia, mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspomagania drogi każdego człowieka do edukacji, zawodu, pracy i kariery.  Honorowy patronat na szczeblu centralnym sprawują Ministrowie Edukacji Narodowej oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Patronat Honorowy nad XI Edycją Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery  w Zabrzu objęła Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka-Szulik. Patronat Medialny sprawuje Telewizja Zabrze, „Nowiny Zabrzańskie’ i „Nasze Zabrze Samorządowe”

Koordynatorami działań w ramach OTK są: Szkoła Podstawowa Nr 15  im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu. Partnerami zaś: Wydział Oświaty UM w Zabrzu, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, Cech Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu, Przedszkole Nr 12 w Zabrzu, Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu.

Autor: Izabela Marszałek-Kotzur

Wiadomość utworzona: 29 lutego 2020 16:21, autor: Mateusz Naramski
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania