6 marca 2020
Konkurs na projekt okładki monografii

BIURA prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, & Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, & Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, organizatorzy przedsięwzięcia naukowego, kończącego się międzynarodową konferencją naukową pt.:  „Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy 2019” [dziesiąta edycja]

 

Zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na projekt okładki do monografii pt.:

 

Zrównoważony rozwój wektorem na drodze doskonalenia warsztatu naukowca

 

Termin nadesłania prac - 21 marca 2020 roku

 

Termin rozstrzygnięcia: 26 marca 2020

 

1.      Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie i studenci.

Celem konkursu jest projekt okładki do publikacji pt.:

Zrównoważony rozwój wektorem na drodze doskonalenia warsztatu naukowca

 

2.      Każdy twórca może przysłać na konkurs dowolną ilość własnoręcznie wykonanych projektów. Wymiary projektów: pierwsza strona okładki w formacie B5 + 2,2 cm grzbiet.

 

3.      Projekty należy przesłać w wersji elektronicznej  + płyta CD (rozdzielczość grafiki min. 300 DPI, CMYK w skali 1:1) oraz w jednym egzemplarzu sygnowanym, opatrzonym na odwrocie następu-jącymi danymi:

imię i nazwisko autora, adres, nr telefonu, e-mail. Prace nie mogą być naklejane ani oprawiane.

 

4.      Do projektów należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia, którą można pobrać ze strony: http://www.debiut.buzek.pl/zgloszenia/

 

5.      Prace konkursowe oraz materiał na CD pozostaje do dyspozycji organizatora. Prawa autorskie związane z pracami konkursowymi przechodzą na organizatora.

 

6.      Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Parlamentarne

prof. Jerzego Buzka,

40-097 Katowice ul. 3 Maja 17/3, z dopiskiem ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – DEBIUT NAUKOWY oraz na adres email: hk@buzek.pl

 

7.      Ostateczny termin dostarczenia prac: 21 marca 2020 roku

 

8.      Oceny prac i podziału nagród dokona powołane przez organizatora jury.

 

9.      Ustanawia się następującą nagrodę: I nagroda, to kilkudniowy wyjazd do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie prof. Jerzego Buzka. II nagroda, to udział w Szkole liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, która odbędzie się na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

 

10.     Werdykt jury jest ostateczny. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.buzek.pl,  Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub pocztą.

 

11.     Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac podczas przesyłki.

 

12.     Uczestnictwo w niniejszym konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez autorów wszystkich postanowień tego regulaminu.

 

13.     Organizatorzy:

Henryk A. Kretek –tel. (+48) 609 771 772;  hk@buzek.pl Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Spo-łecznych), tel: 32-277-73-23, roz2@polsl.pl, aleksandra.kuzior@polsl.pl.

 

Regulamin i kartę zgłoszeniową znajdą państwo w dołączonym do wiadomości pliku pdf.

Komunikat zawiera załącznikiRegulamin konkursu na okladkę_26,02,2020.pdf

Wiadomość utworzona: 6 marca 2020 12:14, autor: Mateusz Naramski
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania