10 marca 2020
UWAGA, WAŻNA INFORMACJA - Uczelnia Bliska Każdemu

Szanowni Państwo,

Odnosząc się  do ostatnich, anonimowych informacji, zgłoszonych w ramach akcji „Uczelnia bliska każdemu” dotyczących obiektów zarządzanych przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, zlokalizowanych w Zabrzu, informuję osoby zainteresowane, że przekazywane uwagi w coraz większym stopniu są całkowicie nieprawdziwe. Przykładem ilustrującym dobrze taki właśnie stan rzeczy jest zarzut dotyczący braków w zabezpieczeniu przeciwgazowym, dotyczący budynków w których nie ma instalacji gazowej.

Stwierdzam równocześnie, że takie kłamliwe zarzuty nie tylko zaprzeczają idei, stanowiącej podstawę dla uruchomienie inicjatywy „Uczelnia bliska każdemu”, ale tworzą nieprawdziwy obraz Wydziału Organizacji i Zarządzenia, co może szkodzić Wydziałowi jako podmiotowi kształcącemu studentów.

Z powyższych względów informuję także, że poważnie rozważam możliwość wystąpienia do JM Rektora Politechniki Śląskiej o wyrażenie zgody na zgłoszenie do organów ścigania – w imieniu społeczności akademickiej naszego Wydziału – możliwości popełnienia przez osobę lub osoby, pomawiające nasz Wydział, przestępstwa z artykułu 212 Kodeksu Karnego.

 

Z poważaniem

Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak

Dziekan

Wydziału Organizacji i Zarządzania

Politechniki Śląskiej

Wiadomość utworzona: 10 marca 2020 14:38, autor: Mateusz Naramski
Ostatnia modyfikacja: 10 marca 2020 14:38, wykonana przez: Mateusz Naramski
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania