20 marca 2020
Uczelnia bliska każdemu - komunikat Dziekana WOiZ

Szanowni Państwo,
W związku z funkcjonowaniem w Politechnice Śląskiej programu „Uczelnia bliska każdemu” pragnę odnieść się do kolejnych, zgłoszonych w tym programie uwag, dotyczących obiektów Wydziału Organizacji i Zarządzania :
Budynek C:
W przypadku odcięcia zasilania podstawowego i uruchomienia zasilania awaryjnego/ewakuacyjnego należy sprawdzić (nie)zadziałanie mechanizmu zamontowanego przy ścianie schodów prowadzących od wejścia głównego do wysokiego parteru (wyciąg dla osób niepełnosprawnych). W przypadku braku reakcji (niezadziałanie, wartość napięcia mierzonego równa 0[v]) należy przeanalizować możliwość przełączenia tego obwodu pod zasilanie awaryjne/ewakuacyjne i albo lub przeniesienie zabezpieczenia wraz z obwodem „przed” przeciwpożarowy wyłącznik prądu i albo lub zainstalowanie UPSa w obwodzie przed odbiornikiem końcowym jakim jest wyciąg (pamiętać należy, iż UPSy posiadają określony czas działania np. 1h, 4h,… oraz żywotność wyrażoną w latach lub cyklach włączeń/wyłączeń).

UWAGI:
1) według zaleceń ewakuacja (w tym także ćwiczenia ewakuacyjne) odbywać się powinna najkrótszą dostępną drogą przy wykorzystaniu dostępnej infrastruktury (przejść, klatek schodowych, drzwi ewakuacyjnych etc.) i w najkrótszym możliwym czasie.

• Platforma przyschodowa służąca do transportu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich zamontowana w budynku C jest platformą zamontowaną w roku 2000. Jest platformą zasilaną elektrycznie. Dzisiejsze platformy faktycznie w większości maja zasilanie akumulatorowe.
Platforma zamontowana w Budynku C jest sprawna, dopuszczona do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego, posiadająca niezbędne przeglądy oraz pomiary.
W przypadku zaniku zasilania faktycznie platforma nie zadziała ponieważ nie posiada alternatywnego zasilania. Można skonsultować się z właściwym specjalistą czy do obecnej platformy można zastosować zewnętrzne zasilanie ( wymaga to stworzenia osobnego projektu uwzględniającego obecne parametry platformy, opinii czy w ogóle jest możliwe do tego modelu podpięcie zewnętrznego zasilania, znalezienia miejsca na montaż dodatkowych akumulatorów, sprawdzić koszt takich przeróbek oraz zgodność z istniejącymi przepisami).
Można również rozważyć zakup nowej platformy z zasilaniem akumulatorowym w zależności od kondycji finansowej Wydziału.
Zakup nowej platformy nie był rozważany ponieważ obecna jest sprawna.
Jeżeli chodzi o ewakuację osoby niepełnosprawnej w sytuacji kiedy w budynku C nie może ona skorzystać z platformy przyschodowej jest możliwość ewakuacji alternatywną drogą przez łącznik do budynku B.

Budynek B:
2) drzwi przeciwpożarowe po zaniku zasilania powinny zostać odblokowane (o ile zastosowano elektromagnes a nie elektrozaczep), w przypadku konieczności otwarcia w/w drzwi za pomocą klucza winien się znajdować w pobliżu drzwi do których jest dedykowany (np. w kasetce z szybką typu „W razie potrzeby zbić szybkę”). Bieganie po klucze do odległej portierni 2 „i-tego”(i e {-1, 0, 1, 2, 3}) jest …
3) kiedy były przeprowadzane ćwiczenia przeciwpożarowe?!

• Drzwi wejściowe ( przesuwne) w budynku B przy wzbudzeniu alarmu z ROP (Ręczny Ostrzegacz Pożarowy) odblokowują się i pozostają w pozycji otwartej umożliwiając ewakuację. Przy nagłym zaniku napięcia bez problemu można otworzyć je ręcznie – nie trzeba biegać po klucze nigdzie na portiernię( poza tym portiernia jest całodobowa i znajduje się 3 m od drzwi )
• Próbna ewakuacja odbyła się w maju 2019 r

WOIZ Zabrze
4) Lokalizacja przycisków ostrzegania przeciwpożarowych w przestrzeni bezpośrednio za drzwiami wiąże się z ryzykiem ewentualnego przypadkowego wszczęcia alarmu przeciwpożarowego (uszkodzenie ROP drzwiami przy zbyt gwałtownym otwarciu etc.). W przypadku uruchomienia ROP (Ostrzegacza Przeciwpożarowego) bez uzasadnienia czas trwania odwołania służb działających pod nr 112 wynosi 15 min.

•W obiektach Wydziału przyciski ROP (Ręczny Ostrzegacz Pożarowy) nie występują za drzwiami, nie występuje możliwość uruchomienia przycisku ROP drzwiami.
 

Z poważaniem
Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak
Dziekan
Wydziału Organizacji i Zarządzania
Politechniki Śląskiej

 

Wiadomość utworzona: 20 marca 2020 13:26, autor: Mateusz Naramski
Ostatnia modyfikacja: 20 marca 2020 13:35, wykonana przez: Mateusz Naramski
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania