9 czerwca 2020
Projekt „Cognitive Technologies – studia II stopnia w języku angielskim”

Projekt „Cognitive Technologies – studia II stopnia w języku angielskim” realizowany jest w ramach programu KATAMARAN Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W marcu 2020 na Wydziale Organizacji i Zarządzania miała miejsce wizyta robocza zespołu z Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury, który jest partnerem w projekcie. W ramach wizyty zorganizowane zostało m.in. spotkanie informacyjne dla studentów, pracowników naukowych i przedsiębiorców.  Na spotkaniu zaprezentowano zakres modułów zajęć, proponowane do realizacji przedmioty i efekty kształcenia.

Omówiono następujące moduły zajęć do wyboru: 

1. Technologie kognitywne w nowoczesnych usługach dla biznesu

2. Technologie kognitywne i Przemysł 4.0

3. Technologie kognitywne w usługach Smart City

Omówiono także zakres tematyczny wybranych przedmiotów: neuropsychologii,  logiki i sztuki argumentacji, etyki stosowanej, zarządzania jakością procesów biznesowych, podstaw analityki kognitywnej, outsourcingu procesów biznesowych (BPO), zarządzania refleksyjnego i technologii kognitywnych, i in. Proponowane rozwiązania i zakres kompetencji, które z założenia powinien zdobyć student tego kierunku spotkały się z dużym zainteresowaniem obecnych na spotkaniu studentów I stopnia oraz przedstawicieli przedsiębiorstw, którzy potwierdzili zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu. 

Autor: Aleksandra Kuzior – kierownik projektuWiadomość utworzona: 31 marca 2020 17:00, autor: Mateusz Naramski
Ostatnia modyfikacja: 9 czerwca 2020 13:46, wykonana przez: Tomasz Owczarek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania