2 lipca 2020
Zmarł dr Wacław PLUSKIEWICZ [Aktualizacja 02.07.2020]

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 czerwca 2020r. zmarł dr Wacław PLUSKIEWICZ długoletni pracownik Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Jego dorobek publikacyjny był znany zarówno w kraju, jak i za granicą. Wśród publikacji były książki, skrypty i podręczniki. Na konferencjach naukowych wygłosił kilkadziesiąt referatów, w tym ponad 30 podczas konferencji zagranicznych. Szczególnie aktywnie współpracował z pracownikami Uniwersytetu Technologicznego w Kownie oraz Politechniki Lwowskiej. Pod jego opieką przygotowano prawie 100 prac dyplomowych (magisterskich i inżynierskich). Był współautorem nowych kierunków studiów na Wydziale Organizacji i Zarządzania, planów studiów i programów nauczania. W latach 1981 – 1995 pełnił funkcję zastępcy dyrektora instytutu, zaś w latach 1995 – 2002 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Od połowy lat 90-tych prowadził badania nad świadomością młodzieży na temat idei uniwersalizmu europejskiego. Od roku 2002 pełnił funkcję opiekuna praktyk studenckich studentów kierunku Socjologia i wchodził w skład Uczelnianej Komisji Praktyk i Obozów Studenckich. Był wspaniałym pedagogiem, cieszącym się szacunkiem i uznaniem wśród studentów i kadry akademickiej. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
 
[Aktualizacja]
Msza święta odbędzie się 4 lipca o godz. 10.00 w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gliwicach (ul. Franciszkańska 1), a pogrzeb na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

Wiadomość utworzona: 1 lipca 2020 07:46, autor: Mateusz Naramski
Ostatnia modyfikacja: 2 lipca 2020 12:05, wykonana przez: Mateusz Naramski
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania