15 września 2020
Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy 2019 – Zaproszenie na konferencję
KOMUNIKAT o projekcie i konferencji
 
Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, a jednocześnie w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej lub monografii czy czasopiśmie naukowym, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.
 
Dziesiątą edycję projektu organizują:
  • BIURA prof. dr. hab. inż. Jerzego Buzka – POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,
  • Instytut Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu,
  • Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
  • Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.
Zakładaliśmy 10 lat temu, że angażując studentów w nasz projekt będziemy wspierać ich dalszy naukowy rozwój. Dziś jesteśmy przekonani, że tak się stało!

Od początku naszego projektu, tj. od 2009 roku wydaliśmy już 12 tomów, które kilkudziesięciu studentom pozwoliły otworzyć przewody doktorskie, a kilkunastu jest już doktorami.
 
Nasza historia znajduje się na stronie: http://www.debiut.buzek.pl/
 
Studenci, którzy skorzystają z naszego zaproszenia do kolejnej edycji projektu, wezmą udział w europejskim dyskursie i – taką mamy nadzieję – nadadzą w przyszłości kierunki rozwoju, zarówno swojemu jak i następnym pokoleniom, bowiem to jeden z celów, które nam przyświecają.
 
W załączniku znajduje się program konferencji.

Komunikat zawiera załącznikiProgram konferencji wersja_2020,09,14.pdf

Wiadomość utworzona: 15 września 2020 16:23, autor: Tomasz Owczarek
Ostatnia modyfikacja: 15 września 2020 16:36, wykonana przez: Tomasz Owczarek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania