1 października 2020
Dla studentów I roku - PILNE
DOTYCZY PONIŻSZYCH KIERUNKÓW:
1. Analityka Biznesowa (studia stacjonarne I stopnia)
2. Socjologia (studia stacjonarne I stopnia)
3. Zarządzanie (studia stacjonarne II stopnia)
 
Wymagania dla studentów I roku w sprawie składania dokumentów

Studenci I roku składają dokumenty z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wymagane są własne środki ochrony osobistej (maseczka i rękawiczki) oraz własny długopis. Studenci zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników Politechniki Śląskiej w kwestiach Bezpieczeństwa sanitarnego. W przypadku kolejki wymagane jest zachowanie odpowiedniego odstępu. Obowiązuje jedna kolejka do wszystkich stanowisk.
 
1. Studenci składają dokumenty w białej, wiązanej teczce, z naklejoną stroną 4 z kwestionariusza osobowego (wygenerowanego z systemu SOREK)

2. W teczce studenci zobowiązani są do złożenia:
  • wydrukowanego z systemu rekrutacji, podpisanego kwestionariusza osobowego,
  • kserokopii świadectwa maturalnego (w przypadku studentów studiów I stopnia),
  • kserokopii dyplomu ukończenia studiów i suplementu (w przypadku studentów II stopnia).
WAŻNA INFORMACJA: Studenci studiów I stopnia przynoszą do wglądu oryginał świadectwa maturalnego oraz dokument tożsamości. Studenci studiów II stopnia przynoszą do wglądu oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia i suplement.
 
Dokumenty będą przyjmowane przy specjalnie przygotowanych stanowiskach w holu w budynku Wydziału Inżynierii Biomedycznej (ul. Roosevelta 40, 41-800 Zabrze). Studenci zobowiązani są do stosowania się do znaków informacyjnych w budynku.
 
Dni przyjmowania dokumentów:
1 października 2020 – ANALITYKA BIZNESOWA – godziny 9.30–13.00
1 października 2020 – SOCJOLOGIA – godziny 12.30–14.00
1 października 2020 – ZARZĄDZANIE (studia II stopnia) – godziny od 13.30
 

Studenci przy składaniu dokumentów otrzymują do podpisu:

  • oświadczenie o odpłatnościach,
  • ślubowanie,
  • legitymację studencką,

jeśli dopełnili formalności.

Wiadomość utworzona: 30 września 2020 15:55, autor: Anna Jenda
Ostatnia modyfikacja: 1 października 2020 13:26, wykonana przez: Anna Jenda
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania