14 marca 2021
Spotkanie informacyjne Erasmus+ / Information meeting Erasmus+

Zapraszamy wszystkich studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania do udziału w programie Erasmus+. Spotkanie informacyjne dotyczące warunków rekrutacji na studia za granicą oraz praktyki studenckie odbędzie się w piątek 19 marca o godz. 9.00 w trybie zdalnym, link -https://zoom.us/j/3806476882

Wszelkich informacji udziela Wydziałowy Koordynator programu Erasmus+ dr hab. inż. Patrycja Hąbek, prof. PŚ (phabek@polsl.pl)


We invite all students of the Faculty of Organization and Management to participate in the Erasmus+ program. An information meeting on the conditions of recruitment for studies abroad and student internships will be held on Friday, March 19 at 9.00 am in remote mode, link -https://zoom.us/j/3806476882

All information is provided by the Faculty Coordinator of the Erasmus+ program, dr hab. eng. Patrycja Hąbek, prof. at SUT (phabek@polsl.pl)

Wiadomość utworzona: 14 marca 2021 22:39, autor: Mateusz Naramski

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania