13 czerwca 2011
Podsumowanie Konferencji "e-urząd dla e-studentów"
6 czerwca br. Studenckie Koło Naukowe Administratywistów Politechniki Śląskiej wraz ze Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚĆSI) zorganizowało konferencję poświęconą Systemowi Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP).
 
Konferencję otwarł prodziekan ds. studenckich dr Andrzej Polewczyk. Następnie głos zabrał prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak, który omówił pojęcia informatyzacji i innowacyjności oraz wspomiał o działaniach Parlamentarnego Zespołu ds. Innowacyjności i Informatyzacji.O efektach zrealizowanego projektu SEKAP mówił Eugeniusz Romański, Dyrektor ŚCSI. Beata Wanic, Wicedyrektor ŚCSI, poruszyła temat rozbudowy i upowszechnienia systemu SEKAP oraz zapoznała studentów ze specyfiką podpisu elektronicznego wydawanego przez Centrum Certyfikacji CC SEKAP. Na koniec Sekretarz Miasta Zabrze, Ewa Weber, wraz z pracownikami Urzędu Miasta Zabrze zapoznała uczestników Konferencji z działaniem systemu SEKAP w Zabrzu.
Po Konferencji uczestnicy mogli założyć konto w systemie oraz wysłać wniosek o wydanie certyfikatu CC SEKAP.
 
Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Konferencji!

Wiadomość utworzona: 13 czerwca 2011 08:30, autor: Dariusz Zdonek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania