15 czerwca 2011
Tygodnik Polityka otwiera XI edycję konkursu stypendialnego pod hasłem „Zostańcie z nami”

Do konkursu mogą zgłaszać się zatrudnieni w polskich uczelniach publicznych lub niepublicznych pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni, a także dydaktyczni posiadający stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego lub tytuł zawodowy magistra. Konkurs jest również otwarty dla uczestników studiów doktoranckich.

 

Kandydaturę można zgłaszać osobiście w siedzibie Fundacji Tygodnika Polityka, drogą pocztową na adres Fundacji Tygodnika Polityka lub elektroniczną na adres stypendia@polityka.pl .

Termin składania wniosków upływa z dniem 30.06.2011r. Regulamin wraz z formularzem dostępny jest na stronie pod adresem.

Jednocześnie  z przyjemnością informujemy , że w poprzednich edycjach konkursu laureatem został dr inż. Jerzy Respondek z Instytutu Informatyki.

  

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej:

 

http://polityka.pl

http://www.polityka.pl/opolityce/zostancieznami/1504776,1,10-edycja-zostancie-z-nami-juz-tylko-do-30-czerwca.read

Wiadomość utworzona: 15 czerwca 2011 09:38, autor: Beata Kossakowska
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania