22 lipca 2011
STYPENDIUM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Można składać już wnioski o przyznanie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2011/2012. Spełniający wymagania studenci, zainteresowani otrzymaniem stypendium, powinni składać opracowane wnioski w dziekanacie, pokój 123  do 12 września.

 

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci studiów I i II stopnia oraz studenci pierwszego roku studiów II stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Student ubiegający się o stypendium za osiągnięcia w nauce musi m.in. zaliczyć kolejny rok studiów, nie może powtarzać roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów (chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka), musi posiadać osiągnięcia naukowe i wykazywać się aktywnością naukową. Ponadto powinien uzyskać w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż 4,50 (jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5), 4,70 (w przypadku, gdy najwyższą oceną w skali ocen jest 5,50) lub 5 (jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6).

 

Szczegółowe wymagania i zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/sprawy-studentow-i-doktorantow/system-pomocy-materialnej/stypendia-ministra/stypendia-ministra/artykul/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-na-rok-akademicki-20112012-dla-studentow/

 

 

Wiadomość utworzona: 18 lipca 2011 11:23, autor: Beata Kossakowska
Ostatnia modyfikacja: 22 lipca 2011 12:12, wykonana przez: Beata Kossakowska
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania