30 sierpnia 2011
NOWY REGULAMIN dot. pomocy materialnej
W związku z wejściem w życie nowego regulaminu dot. pomocy materialnej zawiadamiamy, iż WNIOSKI o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów pkt 4,§ 23 regulaminu ( na podstawie średniej ocen powyżej 4,0; na podstawie osiągnięć naukowych, artystycznych oraz na podstawie wyników sportowych) składa się w dziekanacie w terminie do dnia 20 października. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 

Wiadomość utworzona: 25 sierpnia 2011 11:30, autor: Beata Kossakowska
Ostatnia modyfikacja: 30 sierpnia 2011 10:34, wykonana przez: Beata Kossakowska
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania