20 września 2011
Uwaga studenci w Katowicach

Uprzejmie informuję, że w dniu 30.09.2011r. piątek o godz. 16.00.  odbędzie się spotkanie organizacyjne z Prodziekanem ds. Studenckich dla studentów przyjętych na studia stacjonarne oraz niestacjonarne I stopnia do Katowic. Spotkanie odbędzie się w Auli przy ul. Krasińskiego 8 i będzie połączone z obowiązkowym szkoleniem BHP i p.poż.

W tym dniu będą wydawane legitymacje od godz. 15.00 (ul. Krasińskiego 13, pok. 105) dla osób z pierwszego naboru, które uiściły opłaty za indeks i legitymacje w wysokości 21,00 zł. Dla sprawnego przeprowadzenia wydawania w/w dokumentów uprzejmie proszę o posiadanie przy sobie kwitu opłaty za druki.

 

Równocześnie przypominam, że opłata na studiach niestacjonarnych I stopnia wynosi 1400,00 zł/semestr. Opłaty za I semestr studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2011/2012 należy wnieść do 15.10.2011 r. po zalogowaniu się w systemie SOTS, co będzie możliwe dla osób posiadających numer albumu. We wspomnianym systemie zostanie dla Państwa wygenerowany indywidualny numer konta, na które będą Państwo dokonywać wszystkie wpłaty.

Proszę nie dokonywać wpłat na inne numery kont, w szczególności na te związane z rekrutacją.

 

Wiadomość utworzona: 20 września 2011 13:17, autor: Beata Kossakowska

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania