26 września 2011
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012

Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania

zaprasza na uroczystą

INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012

po Inauguracji Roku Akademickiego

Prezydent Miasta Zabrze

zaprasza na

  UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA BUDYNKU „B”

WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Uroczystości rozpoczną się o godz. 13.00 w dniu 5 października 2011r. w sali Rady Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, przy ulicy Roosevelta 26 w Zabrzu (budynek A).

Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno – edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet VII Infrastruktura Edukacyjna Działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego.

Całkowita wartość projektu – 16 698 141,72 zł.

Wysokość dofinansowania – 13 581 093,42 zł.

Celem projektu jest rozwój dydaktyczny oraz poprawa dostępności edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego w gminie Zabrze.  

 

 

Wiadomość utworzona: 26 września 2011 08:59, autor: Beata Kossakowska
Ostatnia modyfikacja: 26 września 2011 09:18, wykonana przez: Beata Kossakowska

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania