1 grudnia 2011
Stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akad. 2011/2012

Stypendium rektora dla najlepszych studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania (Zabrze,Katowice, Rybnik i Bytom) na podstawie średniej otrzymują studenci o nr. albumu:

 

Średnia ocen od której przysługuje stypendium:

Kierunek Logistyka :4,461

Kierunek Administracja : 4,700

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji :4,717

Kierunek  Zarządzanie: 4,775

Kierunek : Socjologia 4,933

 

 

 

Kierunek:

Logistyka

 

Kierunek :

Administracja

Kierunek:

Zarządzanie

 i Inżynieria

 Produkcji

 

Kierunek :

Zarządzanie

 

Kierunek:

Socjologia

177427

187220

178176

172420

178130

177458

187231

178194

187461

178144

177465

187278

178238

192395

178146

178416

187286

178240

192398

178160

178417

187664

178258

192402

199608

178421

187681

181976

194649

199609

178426

187708

183689

199677

199636

187539

187780

183907

199680

199639

187555

187799

183911

199690

199643

187560

187822

187422

199697

199651

187627

187844

187431

199698

204940

187631

194094

187883

199705

212584

187641

194101

193893

199819

212591

187955

194113

193895

199844

212601

187962

199503

193905

199846

212604

194049

199508

193913

199867

212645

194054

203849

199951

204078

212653

194059

 

199957

204100

212667

194067

 

204179

204104

212678

199525

 

212531

204896

214114

199547

 

212538

212088

 

201803

 

212545

212097

 

201995

 

214033

212105

 

202004

 

212125

 

203868

 

 

212151

 

203893

 

 

212161

 

 

 

 

212162

 

 

 

 

212197

 

 

 

 

212212

 

 

 

 

212237

 

 

 

 

212258

 

 

 

 

212269

 

 

 

 

212277

 

 

 

 

212290

 

 

 

 

212297

 

 

 

 

212303

 

 

 

 

212316

 

 

 

 

212326

 

 

 

 

212337

 

 

 

 

212345

 

 

 

 

212370

 

 

 

 

214020

 

 

 

 

215575

 

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie średniej otrzymują studenci, którzy zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej spełnili łącznie następujące kryteria:

- uzyskali za poprzedni rok studiów średnią powyżej 4,0, w danym terminowo zaliczonym roku studiów

- znaleźli się na liście rankingowej w grupie najlepszych studentów

- złożyli wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów w terminie do 20 października

- nie ukończyli dotychczas żadnego kierunku studiów (nie dotyczy studentów, którzy po ukończeniu wyższych studiów I stopnia kontynuują naukę w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra na studiach II stopnia)

Lista rankingowa jest to uszeregowanie studentów na podstawie zdobytej za poprzedni rok studiów średniej ocen z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, w kolejności od najwyższej do najniższej. Listy rankingowe będą tworzone odrębnie dla każdego kierunku studiów.

wg rozdzielnika RD/2/2011/2012

dot.: wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów w Politechnice Śląskiej

obowiązujących w roku akademickim 2011/2012

Działając zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późń. zm.); stosownie do postanowień "Regulaminu ustalania

wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki

Śląskiej" (Zarządzenie Nr 79/1 0/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 3 sierpnia 2011 roku) oraz

uwzględniając porozumienie z Uczelnianym Zarządem Samorządu Studenckiego zawarte w dniu

Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2011/2012:

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie średniej może otrzymać

4% liczby studentów każdego kierunku w wysokości 150 zł

2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie osiągnięć naukowych,

artystycznych jest przyznawane na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku

i wynosi 150 zł

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie wyników sportowych

jest przyznawane na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku i wynosi 150 zł

 

Wiadomość utworzona: 29 listopada 2011 12:44, autor: Anna Jenda
Ostatnia modyfikacja: 1 grudnia 2011 12:17, wykonana przez: Anna Jenda
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania