23 sierpnia 2012
OPŁATA ZA AKEDEMIK

Informujmy, że zgodnie z zapisem w piśmie wg. rozdzielnika RD/6/2011/2012  z dn.21.03.2012  student, któremu zostanie przyznane miejsce w domu studenckim na nowy rok akademicki jest zobowiązany do uregulowania opłaty za miesiąc październik w terminie od 15.08.2012 – a nieprzekraczalnie do 10.09.2012 (decyduje data wpływu na konto akademika) –w tytule wpłaty należy zaznaczyć, że jest to wpłata za miesiąc październik.

Brak wpłaty oznacza rezygnację i automatyczne skreślenie z listy osób, którym przyznano miejsce w akademiku.

DS. „Alaska”– Zabrze- nr konta bankowego 69105012851000002217665500

DS. „Babilon”– Katowice –nr konta bankowego 08105012141000000700008030

Wiadomość utworzona: 23 sierpnia 2012 13:21, autor: Beata Kossakowska
Ostatnia modyfikacja: 23 sierpnia 2012 13:21, wykonana przez: Beata Kossakowska
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania