29 stycznia 2013
Stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr letni roku akademickiego 2012/2013

Wnioski studentów ubiegających się o przyznanie stypendium rektora na kolejny semestr, są przyjmowane przez Dziekanat do 5 marca 2013 r. Wzór wniosku to załącznik Nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej.
W przypadku gdy student chce złożyć wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na kolejny semestr TEGO SAMEGO ROKU STUDIÓW
wówczas składa wniosek, którego wzór stanowi załącznik NR 10 niniejszego Regulaminu. Z wniosku studenta z ubiegłego semestru uwzględniona będzie wyliczona w nim punktacja w tworzonej na nowo liście rankingowej dla kierunku. Takie postępowanie wyklucza uwzględnienie nowych, innych osiągnięć naukowych, sportowych i artystycznych, których student mógł zapomnieć uwzględnić.

Prosimy o składanie oświadczeń o nie ukończeniu dotychczas żadnego kierunku studiów oraz nie złożeniu dotychczas wniosku o przyznanie stypendium na innym kierunku studiów. Student w oświadczeniu bierze odpowiedzialność dyscyplinarną i karną za składne dokumenty.

Na wniosek Komisji Dyscyplinarnej student będzie zobowiązany do odczytania na głos powyższych oświadczeń przed ich podpisaniem bądź do potwierdzenia u pracownika dziekanatu przed złożeniem wniosku świadomości odpowiedniości karnej i dyscyplinarnej na nim ciążącej.

 

Studenci otrzymujący stypendium socjalne w semestrze zimowym 2012/2013, proszeni są o złożenie wniosku (załącznik nr 9 niniejszego regulaminu) o przyznanie stypendium socjalnego na kolejny semestr tego samego roku akademickiego.

Wiadomość utworzona: 29 stycznia 2013 10:49, autor: Anna Jenda
Ostatnia modyfikacja: 29 stycznia 2013 10:50, wykonana przez: Anna Jenda
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania