4 marca 2010
INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

 

Podania o Indywidualną Organizacją Studiów na semestr letni roku akad. 2009/2010 należy składać w Dziekanacie do dnia
15 marca 2010 r.
przy przyjęciu następujących założeń:

1.                      Minimalna średnia z przebiegu studiów powinna wynosić 4,5.

2.                      Przyjmowane będą jedynie kompletne wnioski (podanie+ formularz).

3.                      Jeżeli podstawą do udzielenia Indywidualnej Organizacji Studiów są kursy, drugi fakultet, studia na innym kierunku lub uczelni, wolontariat itp. należy dołączyć dodatkowe zaświadczenie ze stosownej instytucji.

4.                      W formularzu wykładowca powinien podać warunki zaliczenia przedmiotu, a także wyrazić zgodę na nie uczestniczenie studenta w zajęciach.

5.                      Równocześnie przypominam, że zgodę na Indywidualną Organizację Studiów wyraża Dziekan Wydziału.

 

                                    

Wiadomość utworzona: 4 marca 2010 10:27, autor: Anna Jenda
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania