5 czerwca 2013
Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych ogłasza XV edy­cję konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie prob­lemów pracy i poli­tyki społecznej pod patronatem Min­is­tra Pracy i Poli­tyki Społecznej.

Zgłosze­nie pracy do konkursu powinno być doko­nane w ter­minie  do 30 wrześ­nia 2013 r. (decy­duje data stem­pla pocztowego).

 

Szczegóły

Wiadomość utworzona: 5 czerwca 2013 10:07, autor: Beata Kossakowska
Ostatnia modyfikacja: 5 czerwca 2013 10:09, wykonana przez: Beata Kossakowska
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania