30 marca 2010
Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik uhonorowany tytułem Doctor Honoris Causa

Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik uhonorowany tytułem Doctor Honoris Causa

Senat Uniwersytetu w Oviedo (Hiszpania) podjął uchwałę o nadaniu prof. dr hab. inż. Andrzejowi Karbownikowi tytułu Doktora Honoris Causa.

 

Uroczyste nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Oviedo prof. dr hab. inż. Andrzejowi Karbownikowi nastąpi  14 maja 2010r. w Oviedo.

 

Tytuł Doktora Honoris Causa jest najwyższą godnością nadawaną osobie będącej uznanym autorytetem naukowym. Dlatego też, w nawiązaniu do uniwersyteckich tradycji przybliżymy Państwu w tym momencie sylwetkę Pana Profesora, uznanego naukowca, cenionego nauczyciela akademickiego, należącego do grona tych osób, które wytyczyły polskiej nauce nowe kierunki i sprawiły, że polska nauka jest obecna w nauce światowej.

 

Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik urodził się 29.03.1947r. Studia magisterskie ukończył w 1970r. na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej i w tym samym roku związał się zawodowo z Politechniką Śląską. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1978r., natomiast stopień doktora habilitowanego uzyskał w 9 lat później. Tytuł profesora uzyskał w 1999roku.

Początkowo związany był z Wydziałem Górniczym Politechniki Śląskiej, gdzie pełnił kolejno następujące funkcje administracyjne: Zastępcy Dyrektora Instytutu Projektowania Budowy Kopalń i Ochrony Powierzchni, Kierownika Zakładu Projektowania i Restrukturyzacji Kopalń.

Od roku 1997 związany jest z Wydziałem Organizacji i Zarządzania gdzie pełnił funkcje Kierownika Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji, Redaktora Działowego Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej serii „Organizacja i Zarządzanie”, Przewodniczącego Komitetu Kwartalnika Naukowego Organizacja i Zarządzanie, Dyrektora Instytutu Zarządzania i Administracji, Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania.

Od roku 2008 pełni funkcję Rektora Politechniki Śląskiej.

 

Jego dorobek naukowy jest imponujący. Jest autorem 336 publikacji, w tym 138 artykułów w krajowych czasopismach fachowych , 17 artykułów w zagranicznych czasopismach fachowych, 93 referatów na krajowych konferencjach naukowych , 40 referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych, 43 książek i monografii (w tym rozdziały w monografiach), 5 skryptów. Ma w swoim dorobku 81 opracowań naukowo – badawczych oraz 92 ekspertyzy i opinie dla przemysłu. Kierował 5 projektami badawczymi finansowanymi przez MNiSzW (KBN).

 

Swój bogaty dorobek naukowy prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik wykorzystuje w szczególny sposób dla działalności dydaktycznej i wychowawczej. Opracował i prowadził wykłady dla studentów Politechniki Śląskiej z zakresu: projektowania inżynierskiego, restrukturyzacji przedsiębiorstw, restrukturyzacji przemysłu oraz zarządzania projektami.

 

Z inicjatywy prof. dr hab. inż. Andrzeja Karbownika na Wydziale Organizacji i Zarządzania uruchomiono studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami, a także otwarto pracownię naukowo – dydaktyczną w tym zakresie (pracownia została laureatem konkursu organizowanego przez Prezydenta RP).

Za inicjowanie i podejmowanie nowych form i metod pracy edukacyjnej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik został uhonorowany trzykrotnie Nagrodą Rektora Politechniki Śląskiej.

 

Inne pełnione przez Pana Profesora funkcje to: Redaktor Naczelny miesięcznika „Wiadomości Górnicze”, Redaktor Naczelny kwartalnika „Karbo”, Redaktor Naczelny kwartalnika „Budownictwo Górnicze i Tunelowe”, Przewodniczący Rady Śląskiej Grupy Regionalnej „Stowarzyszenia Projekt Management Polska”, Prezes Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, Członek Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Sekcji Ekonomiki i Organizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN.

Dwukrotnie kierował Państwową Agencją Restrukturyzacji Górnictwa (1997-2000) , a w latach 2000- 2001 był wiceministrem gospodarki odpowiedzialnym za sektor paliwowo-energetyczny.

 

Wniosek o nadanie profesorowi Andrzejowi Karbownikowi tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Oviedo stanowi wyraz uznania dla Jego pozycji jako uczonego, a także jest wyrazem wdzięczności za życzliwość i owocną współpracę z tymże Uniwersytetem. Tytuł Doktora Honoris Causa to najcenniejszy dar, jakim może obdarzyć uczonego uczelnia.

 

Rada Wydziału Organizacji i Zarządzania, Kolegium Dziekańskie oraz wszyscy Pracownicy Wydziału Organizacji i Zarządzania składają serdeczne gratulacje i podziękowania za trud, profesjonalizm i zaangażowanie jakie Pan Profesor okazuje w swojej pracy naukowej, badawczej, organizacyjnej. Widać, że dla Pana Profesora to nie tylko praca – to także pasja. Poprzez uhonorowanie Pana Profesora Andrzeja Karbownika tytułem Honoris Causa wszyscy odczuwamy nobilitację, że możemy na co dzień pracować z tak wybitnym naukowcem, serdecznym człowiekiem, życzliwym kolegą.

 

Jeszcze raz, z dumą, serdecznie gratulujemy Panie Profesorze.

 

 

autor: mgr inż. Jolanta Sobota

Wiadomość utworzona: 30 marca 2010 10:15, autor: Anna Jenda
Ostatnia modyfikacja: 30 marca 2010 11:03, wykonana przez: Anna Jenda
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania