6 grudnia 2013
Zapraszamy wszystkich Pracowników i Studentów WOiZ Politechniki Śląskiej na konferencję

Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej ma zaszczyt zaprosić na VI Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka, organizowaną pod honorowym patronatem Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie, Amnesty International Polska, Polskiego Komitetu do spraw UNESCO i Dziekana Wydziału Organizacji                                 i Zarządzania.

Konferencja odbędzie się 10 grudnia 2013 r. na Wydziale Organizacji i Zarządzania          w Zabrzu, ul. Roosevelta 26-28 w auli budynku D. Rozpoczęcie konferencji godz. 10.00. Planowane zakończenie konferencji godz. 16.00.

Priorytetowym celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia praw człowieka we współczesnym świecie, a także wskazywanie działań, które umożliwiają ich umacnianie i przestrzeganie. Obejmuje ono dziedziny stanowiące obszar zainteresowań naukowych zróżnicowanych grup społecznych po to, aby w dyskusjach i debatach poruszyć istotne kwestie związane z tą tematyką. Pomocne w tym będą następujące panele dyskusyjne:

  1. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju fundamentem umacniania praw człowieka,
  2. Prawa człowieka w perspektywie humanistycznej,
  3. Etyczne aspekty zarządzania w „zrównoważonym przedsiębiorstwie”,
  4. Rozwój społeczeństwa prosumenckiego.

 

Zapraszamy wszystkich Pracowników i Studentów WOiZ Politechniki Śląskiej na tegoroczną konferencję.

 

Wiadomość utworzona: 6 grudnia 2013 11:03, autor: Beata Kossakowska
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania