7 kwietnia 2010
Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP
ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ I HABILITACYJNĄ
Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w II edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac w dwóch kategoriach: najlepsza praca doktorska oraz najlepsza praca habilitacyjna z zakresu makroekonomii i finansów, w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę ogłoszenia konkursu tzn. w terminie 1.01.2008 r. – 31.12.2009 r.

W kategorii „praca doktorska” główną nagrodą jest 25 tys. zł. W tej kategorii zostaną przyznane także trzy wyróżnienia – każde po 10 tys. zł.

W kategorii „praca habilitacyjna” pierwsza nagroda to 50 tys. zł. Kapituła konkursu przyzna także trzy wyróżnienia – każde po 20 tys. zł.

Prace mogą zgłaszać autorzy oraz uczelnie, promotorzy i recenzenci za zgodą autorów. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 czerwca 2010 roku

Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe znajdująsię na stronach: www.nbp.pl/edukacja

Wiadomość utworzona: 7 kwietnia 2010 10:41, autor: Anna Jenda
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania