16 lipca 2014
Dzień otwarty w hotelu Diament
Dzień Otwarty - 25 lipiec 2014 -
Park Hotel Diament Zabrze, ul 3 Maja 122A PROGRAM 9.00 – rozpoczęcie i prezentacja specjalności na stanowisku Wydziału 9.50-10.10 – prezentacja kierunków kształcenia na Wydziale Organizacji i Zarządzania 10.15-10.45 – prezentacja praktycznych aspektów kształcenia na nowych specjalnościach, w tym praktyk studenckich 11.00-12.00 – zwiedzanie Hotelu (centrum konferencyjne, 2 przykładowe pokoje, recepcja, zaplecze) 12.00 – zakończenie

Wiadomość utworzona: 16 lipca 2014 22:29, autor: Dariusz Zdonek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania