31 maja 2010
„Otwarte Drzwi” PFRON

 
Już po raz siódmy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepsze prace magisterskie i pracę doktorską, których tematem jest niepełnosprawność. Prace można zgłaszać do 5 lipca.   

Konkurs pt. „Otwarte Drzwi” ma na celu zwiększenie zainteresowania problemami osób z niepełnosprawnością w środowiskach naukowych. Do konkursu mogą przystąpić absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Pracy do konkursu nie zgłasza osobiście jej autor. Może to zrobić: dziekan wydziału uczelni, w której powstała praca, dyrektor instytutu, promotor pracy lub jej recenzent.
 
Do konkursu przyjmowane są wszystkie prace magisterskie i doktorskie, które podejmują temat związany bezpośrednio z problematyką różnego rodzaju niepełnosprawności. Pod warunkiem, że zyskały one ocenę bardzo dobrą i zostały obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem ogłoszenia konkursu.

Nadesłane prace oceniać będzie komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli PFRON i polskich ośrodków naukowych. Przy ocenie prac komisja weźmie pod uwagę w szczególności aktualność podjętego tematu, wartość poznawczą i merytoryczną pracy, ale także możliwości praktycznego wykorzystania rezultatów badań przeprowadzonych i przedstawionych przez autora.

Komisja konkursowa wybierze po trzech laureatów (I, II, i III miejsce) w trzech kategoriach: rehabilitacja medyczna, rehabilitacja zawodowa, rehabilitacja społeczna. Otrzymają oni nagrody pieniężne w kwotach – za I miejsce: 5 000 zł, za II miejsce – 3 000 zł, a za III – 2 000 zł.  Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzyma 10 000 zł. Streszczenia wszystkich nagrodzonych prac zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu Biuletynu Informacyjnego BIFRON.  

Termin składania prac upływa 5 lipca. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 września.

Prace do konkursu muszą być zgłoszone na specjalnym formularzu, który podobnie jak i regulamin konkursowy oraz szczegóły dotyczące formuły przesłania prac - dostępny  jest na stronie PFRON

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu w Biurze PFRON: Tomasz Wojakowski - tel. 22 505 54 48, Izabela Siemaszko – tel. 22 505 53 86; e-mail: coi@pfron.org.pl.

Wiadomość utworzona: 31 maja 2010 13:35, autor: Anna Jenda
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania